Buitenplaats Scherpenhof

Ligging

Rheden – IJsselsingel ong.

Geschiedenis

De oudste vermelding dateert uit 1474. In de 16e en 17e eeuw was familie Van Heerde in bezit van dit boerenerf.

In 1820 verkoopt André Etienne Amyot, rentenier, de buitenplaats aan Casper Anthony van Ourijk, rentenier te Dordrecht, met de daarop staande gebouwen, hof, boomgaard en bos, met inbegrip van de hofstede Klein Scherpenhof en zekere percelen wei- en bouwland onder Rheden, tezamen voor 30.000 gulden.

In 1858 was het goed 130 hectare groot en werd destijds verkocht voor 180.000 gulden. De nieuwe eigenaar verkocht echter een groot deel en hield alleen huis met directe omgeving over, samen 12 hectare. Het huis werd in 1911 gesloopt, de vijver gedempt, opgaand hout geveild en werden sportvelden aangelegd. Een dienstwoning is behouden.

Bewoners

  • - 1820 André Etienne Amyot
  • 1820 – Casper Anthony van Ourijk
  • –  familie Menthen

Huidige doeleinden

  • Verdwenen

Bronverwijzing

  • Gelders Arcadië. Atlas van een buitenplaatsenlandschap
  • Notarieel Archief, inv. Nr. 1432

Foto's © Albert Speelman 2023

@