Buitenplaats Prattenburg

Ligging

Rhenen - Cuneraweg 420

Andere benaming

Grootveld, Prattenborch

Geschiedenis

De naam Prattenburg komen we voor de eerste keer tegen als Evert van Soudenbalch in 1474 een boerderij met land koopt van Johan van Hemerten. Een kleine twintig jaar later draagt hij het over aan zijn gelijknamige neef. In de familie Soudenbalch blijft het goed tot 1598. Wanneer de boerderij vervangen is door een buitenplaats is onbekend.

De laatste van Soudenbalch, Gerard van Soudenbalch, laat Prattenburg na aan zijn nicht Josina van Fladeracken, gehuwd met Jan van der Marsch.

Daarna gaat het huis enkele malen door schenkingen en verkoop over in andere handen, tot uiteindelijk in 1694 de Prattenburg gekocht wordt door Jacob van Wijck. Hij is kanunnik van St. Marie te Utrecht en bewindvoerder van de West-Indische Compagnie. Omdat Jacob ongehuwd is, laat hij het, bij zijn overlijden in 1696, na aan zijn neef mr. Anthony van Asch van Wijk, die Raad, Schepen en burgemeester van Utrecht is. In deze familie is het huis daarna altijd gebleven.

Op een afbeelding uit 1731 van Johannes Pronk zien we eenvoudig rechthoekig gebouw van een torenachtige allure, gedekt met een zadeldak. Op de afbeelding zien we ook dat het huis een restant is van een groter huis. In die periode wordt het huis dan ook omschreven als een vervallen jachthuis.

In 1843 worden het huis en landgoed opgedeeld onder de zonen van jhr. mr. Hubert Matthys Adriaan Jan, burgemeester van Utrecht: Anthony Michael Cornelis en Lodewijk Henrick van Wijck van Asch. De eerste erft het huis en de tweede het landgoed, maar de eerste geeft het huis in erfpacht aan zijn jongere broer die kantonrechter te Wijk bij Duurstede is. Uiteindelijk koopt deze in 1861 het huis van zijn oudere broer. In 1887 geeft zijn zoon jhr. mr. Lodewijk Henrick Johan Mari, die burgemeester van Veenendaal is, lid van de Tweede Kamer en lid van de Gedeputeerde Staten van Utrecht, opdracht aan architect E.G. Wentink het tegenwoordige huis te bouwen. Wentink kreeg de opdracht het huis van kantelen en torentjes te voorzien, waardoor het een kasteelachtig aanzien kreeg.

Drie jaar later erft hij het huis van zijn vader en sterft zelf in 1934 en laat het na aan zijn zoon jhr. mr dr. Lodewijk Henrick Karel Cornelis van Asch van Wijk, procureur-generaal bij de Hoge Raad.

In de jaren vijftig van de vorige eeuw wordt het huis nog verbouwd en aangepast aan de eisen van de tijd.

Het landgoed is ongeveer 150 ha groot en bestaat hoofdzakelijk uit bossen.

Bewoners

 • - 1474 Johan van Hemerten
 • 1474 - 1492 Evert van Soudenbalch
 • 1492 neef Evert van Soudenbalch
 • - 1598 Gerard van Soudenbalch
 • 1598 Josina van Fladeracken x Jan van der Marsch
 • - 1632 jhr Huybert van Rhenen
 • 1632 kinderen van Godard van Reede
 • - 1642 jkh Godert de Coninck
 • 1642 - 1650 Peter de Giyer
 • 1650 Otto van Gelder, heer van Well
 • - familie Chuyt
 • 1694 - 1696 Jacob van Wijck
 • 1696 - 1784 mr. Anthony van Asch van Wijk
 • 1784 - 1804 Michiel Anthony van Asch van Wijck
 • 1804 - 1843 khr. mr. Hubert Matthys Adriaan Jan van Asch van Wijck
 • 1843 - 1861 jhr. mr. A.M.C. van Asch van Wijck en jhr. mr. Lodewijk Henrick van Asch van Wijck
 • 1861 - 1890 jhr. mr. Lodewijk Henrick van Asch van Wijck
 • 1890 - 1934 jhr. mr. Lodewijk Henrick Johan Mari van Asch van Wijck
 • 1934 jhr. mr. dr. Lodewijk Henrick Karel Cornelis van Asch van Wijk
 • - jhr. mr. L.H.J.M. van Asch van Wijck

Huidige doeleinden

 • Particuliere bewoning

Opengesteld

 • Het huis is niet toegankelijk
 • Het landgoed is vrij toegankelijk

Bronverwijzing

 • Kastelenboek Provincie Utrecht, 1975
 • Historische buitenplaatsen in particulier bezit
 • Kastelen en Buitenplaatsen op en om de Utrechtse Heuvelrug
 • Folder landgoed Prattenburg

Foto's © Albert Speelman 2024

@