Huis Rijs

Ligging

Rijs (Riis) - Murnsterlaene ongenummerd

Geschiedenis

Ter plaatse van een rond 1500 gestichte uithof van de St.-Odulphusabdij te Hemelum werd eind 17e eeuw het Huis Rijs gebouwd. In 1937 werd het huis gesloopt.

Het Rijster Bos behoord bij het huis. Het werd in de tweede helft van de 17e eeuw in opdracht van Hiob de Wildt aangelegd en rond 1850 in landschappelijke stijl uitgebreid voor de familie Van Swinderen.

Bewoners

  • - Hiob de Wildt
  • - familie Van Swinderen

Huidige doeleinden

  • Verdwenen

Opengesteld

  • Het landgoed is vrij toegankelijk

Bronverwijzing

  • Monumenten in Nederland - Friesland

Foto's © Albert Speelman 2023

@