Buitenplaats Burchvliet

Ligging

Rijswijk - lag tot 1892 aan het einde van de Geestbrugkade op de hoek van de Delftse en Haagse Trekvliet.

Geschiedenis

Op 23 augustus 1630 koop Annechien Herckelines een stuk land. Een "Seecker perceeltje lants tussen de tol en de Geestbrug voor f 850-". Het huis wordt vermoedelijk rond 1633 verbouwd en kreeg het zijn naam Burchvliet. In 1637 verkoopt zij de buitenplaats aan Lodewijk van Boshuizen. Zijn weduwe Aaltje Pietersd. verkoopt het in 1637 aan Ida van Baerle.

In 1783 is Philipse Johannes Roels de eigenaar. In 1838 koopt de toenmalige eigenaar van de buitenplaats Leeuwendaal, mr. Johan Anthony Philipse het huis.

Tot 1875 hield het zijn woonfunctie en daarna werd er de "Stoomwasch- en Bleekerij Burchvliet" in gevestigd.

Door verbreding van de Vliet in 1892 werd het huis gesloopt.De laatste eigenaar was jhr. mr. C.H. Th. Hooft Graafland, eigenaar van de buitenplaats Drievliet.

Bewoners

  • 1630 - 1637 Annechien Herckelines
  • 1637 - Ida van Baerle
  • 1783 Philipse Johannes Roels
  • 1838 - mr. Johan Anthony Philipse
  • - 1892 jhr. mr. C.H. th. Hooft Graafland

Huidige doeleinden

  • Verdwenen
  • Gevelsteen van de buitenplaats, met het wapen van Voorburg, hangt aan de muur van het Museum Ryswyk

Bronverwijzing

  • Kastelen en buitenplaatsen in Zuid-Holland
  • Kastelen en buitenplaatsen. Monumenten in Rijswijk

Foto's © Albert Speelman 2021

@