Buitenplaats Delfvliet

Ligging

Rijswijk - heeft gelegen in de buurt van het verkeersknooppunt Ypenburg

Geschiedenis

In de 17e eeuw groeide de boerderij uit tot een buitenplaats. In de daarop volgende eeuw vond een scheiding plaats tussen de agrarische en de representatieve functie van het complex. De eigenaar liet de boerderij slopen en op korte afstand herbouwen. Op de plek van de oude boerderij werd het hoofdgebouw van de buitenplaats gebouwd.

Rond 1739 was mr. Anthony van der Heim (1693-1746), Raadpensionaris van Holland en West-Friesland, eigenaar van de buitenplaats. Hij vergrootte het landgoed in 1739 door aankoop van 88 roeden land voor 780 gulden.

In 1978 werd bij de uitbreiding van het verkeersknooppunt Ypenburg de resten van de fundering van (vermoedelijk) de herbouwde boerderij gevonden. In 2000 werd een weg verlegd voor de aanleg voor een viaduct van een trambaan. Bij het graven van een bouwput kwam een bakstenen riolering (met plavuizenvloer en tongewelf) tevoorschijn als ook enkele funderingen. De funderingen behoorden bij een kleine kelder van het hoofdgebouw (?) van de buitenplaats. Aan de noordzijde was de fundering verstevigd met een houten constructie om verzakking te voorkomen. Het gebouw was namelijk naast een enkele meters brede sloot gebouwd. Na documentatie zijn de funderingen weer afgedekt met zand.

Bewoners

  • ca 1739 - Anthony van der Heim x Catharina van der Waeyen

Huidige doeleinden

  • Verdwenen

Bronverwijzing

  • Archeologisch Kroniek Holland - 2000, 33e jaargang 2001

Foto's © Albert Speelman 2023

@