Buitenplaats 's-Gravenmade

Ligging

Rijswijk - Delftweg 50

Geschiedenis

De buitenplaats is ontstaan uit een 17e eeuwse boerenhofstede van mogelijk middeleeuwse oorsprong. In 1677 verkochten Edouard Travel en Jacoba Spiering de boerderij met 20 morgen land aan Heer Pieter Ronaer, dijkgraaf van Portugaal. In 1728 kocht Johan Sixti het goed en bouwde er het huidige herenhuis. Hij verkocht het in 1736 aan Anthony Bartouw. Diens weduwe verkocht het in 1747 aan mr. Cornelius Swalmius, advocaat van het Hof van Holland. In 1749 veilde hij het en Paulus van den Boogaard, schepen van Delft, werd de nieuwe eigenaar. In 1791 kocht Jan Dionys Viruly het van Van den Boogaard.

Op het terrein stonden naast het herenhuis nog een stenen speelhuis, koetshuis en, natuurlijk, een boerderij, van waaruit de gebruiksterreinen werden geëxploiteerd.

Bewoners

 • - 1677 Edouard Travel en Jacoba Spiering
 • 1677 - Pieter Ronaer
 • 1728 - 1736 Johan Sixti
 • 1736 - Anthony Bartouw
 • - 1747 weduwe Anthony Bartouw
 • 1747 - 1749 Cornelius Swalmius
 • 1749 - 1791 Paulus van den Boogaard
 • 1791 - Jan Dionys Viruly

Huidige doeleinden

 • Particuliere bewoning

Opengesteld

 • Niet toegankelijk

Bronverwijzing

 • Monumenten in Nederland - Zuid-Holland
 • Kastelen en buitenplaatsen in Zuid-Holland

Foto's © Albert Speelman 2024

@