Buitenplaats Gruisbeek

Ligging

Rijswijk - Julialaantje

Geschiedenis

In 1470 is er sprake van een rente die Jan Ruychrock aan de kerk van Rijswijk schenkt, gevestigd op land in Wateringen, dat hij eerder van Jonkvrouw Lijsbeth van Gruesbeck kocht. Dezelfde transactie wordt genoemd in regest 161 van 27 juni 1468: de verkoper wordt dan jonkvrouw Lijsbeth, vrouw van Heynric van Griesbeek, genoemd.

Het oudst bekende stuk over Gruisbeek dateert uit 1480 toen Johan van Wassenaer, burggraaf van Leiden, aan Philips Ruychrock van de Werve het recht verpachtte om zwanen te houden op diens hofstede, ten oosten van het Huis Burgh. De naam Gruisbeek wordt in deze akte niet genoemd, hij komt pas voor het eerst voor in 1679, wanneer Cornelis van Dam, heer van Vryenhoeve, dit recht verkrijgt ten behoeve van zijn zoon Floris. Ruim een halve eeuw later wordt de hofstede die 'zigmet een sierlyken agtkanten Tooren over het digt-geplante Geboomte vertoont', vermeld in de Tegenwoordige Staat der Verenigde Nederlanden. Zij is dan eigendom van meester Johan Wittert, hofraad van de koning van Polen en de keurvorst van Saksen. In 1783 kocht de eigenaar van het Huis Burgh de hofstede en voegde de twee samen tot één buitengoed.

Bewoners

  • - 1468 jonkvrouw Lijsbeth x Heynric van Griesbeck
  • 1468 - Jan Ruychrock van de Werve
  • - Philips Ruyckrock van de Werve
  • 1679 - Cornelis van Dam
  • - Johan Wittert

Huidige doeleinden

  • Verdwenen

Bronverwijzing

  • Het verheerlijkt Den Haag. Achttiende-eeuwse aquarellen en tekeningen door de familie La Fargue en haar tijdgenoten.
  • De heer R. Poortier - Archivaris archief Oude Kerk Rijswijk

Foto's © Albert Speelman 2024

@