Buitenplaats Haag- en Delftzigt

Ligging

Rijswijk - Ruysdaelplein 39

Geschiedenis

De buitenplaats is ontstaan door samenvoeging van twee dorpshuizen in de 18e eeuw. En dankt zijn ontstaan aan Hendrik van Ravensteijn, schout van Rijswijk tussen 1742 en 1795. Bij het huis hoorde aanvankelijk een bescheiden tuin. Van Ravensteijn had wel iets meer voor zijn ogen dan een voorname dorpswoning blijkt uit de aanschaf, in 1747, van een stuk land achter het huis dat tot over de Broeksloot reikte. Zo verzekerde hij zich van een strook grond met uitzicht op Den Haag. Aan de voorzijde was er uitzicht over de weidegronden tot Delft, dat mogelijk met een servituut was beschermd.

De buitenplaats werd in 1839 als volgt omschreven: 'een zeer aangename buitenplaats ... bestaande uit eene ... heerenhuizing en erve ... stalling voor zes paarden en koetshuis met hooizolder, wijders welaangelegde bloem- en moestuinen ... slingerbosch en verder bepooting en beplantingen'.

Eind 19e eeuw raakte het pand in verval, terwijl het terrein grotendeels werd verkaveld en bebouwd. In 1983 werd het huis door een brand getroffen. Het wordt momenteel nog steeds gerestaureerd door de eigenaar.

Bewoners

  • 1749 - Hendrik van Ravesteijn

Huidige doeleinden

  • Particuliere bewoning

Opengesteld

  • Niet toegankelijk

Bronverwijzing

  • Monumenten in Nederland - Zuid-Holland
  • Kastelen en buitenplaatsen in Zuid-Holland

Foto's

Foto's © Albert Speelman 2024

@