Buitenplaats Hilvoorde

Ligging

Rijswijk - Van Vredenburchweg t.o.nr. 150

Geschiedenis

Tegenover de landbouwschool Huis te Lande ligt een 18e eeuws bakstenen bruggetje. Deze oude boogbrug hoorde bij de darachter gelegen 17e eeuwse buitenplaats. Het is het enige object dat nog aan deze verdwenen buitenplaats herinnert. Van de brug ontbreekt helaas de hekpijlers.

In 1742 is er misschien sprake van een hoeve met herenkamer. Namelijk op de kaart van het hoogheemraadschap Delfland door N. Cruquius is het terrein aangegeven en heeft het een eenvoudige aanleg. Maar op de kaart van Van der Noordaa van 1819 is er al sprake van een buitenplaats. Op deze kaart is een landschappelijke parkaanleg met enkele waterpartijen duidelijk aangegeven. Ook het hoofdgebouw, enkele bijgebouwen en de breedste lanen zijn duidelijk te onderscheiden.

Huidige doeleinden

  • Verdwenen
  • Van de buitenplaats resteert alleen nog een 18e eeuws bakstenen bruggetje.

Bronverwijzing

  • Kastelen en buitenplaatsen in Zuid-Holland.
  • Kastelen en buitenplaatsen. Monumenten in Rijswijk

Foto's

Foto's © Albert Speelman 2023

@