Buitenplaats Overvoorde

Ligging

Rijswijk - Van Vredenburchweg 174

Andere benaming

Overvoort

Geschiedenis

In de 14e eeuw werd er al een huis Overvoort vermeld. In 1623 liet Ewout van der Dussen het nog bestaande huis bouwen. Veel veranderingen werden in opdracht van zijn kleinzoon Ewout uitgevoerd, waaronder een nieuw toegangshek in Lodewijk XIV-stijl. In 1733 werd door zijn zoon Jacob een nieuwe voorgevel geplaatst.

In 1777 komt door vererving de buitenplaats in bezit van Jacob van Vredenburch, die het uitbreidde met de aangrenzende buitenplaatsen Oudshoorn en Steenvoorde. Ook maakte hij een begin met de landschappelijke parkaanleg. In 1833 - 1834 geeft zijn zoon Johan het huis zijn huidige aanzien door toevoeging van de verdieping. In 1931 wordt de buitenplaats samen met de buitenplaatsen De Voorde en Steenvoorde gekocht door de gemeente Den Haag.

Bewoners

  • 1623 - Ewout van der Dussen
  • - Ewout van der Dussen (kleinzoon)
  • - Jacob van der Dussen (zoon)
  • 1777 - Jacob van Vredenburch
  • - Johan van Vredenburch
  • - 1931 jhr. mr. Van Vredenburch
  • 1931 - 2009 gemeente Den Haag
  • 2009 - familie Ruysch

Bronverwijzing

  • Monumenten in Nederland - Zuid-Holland
  • Hekken in Nederland

Foto's © Albert Speelman 2024

@