Buitenplaats Schoonoord

Ligging

Rijswijk - Julialaantje (ter hoogte van het huidige Pax Intrantibus)

Andere benaming

Dirksvelt, Trompenburg, Seydenrust,

Geschiedenis

In 1515 werd de buitenplaats reeds genoemd. De minderjarige kinderen uit het geslacht Van Wassenaer woonden, onder toezicht van de familie die op het naast gelegen buitenplaas Den Burgh woonden. Later was het het huis in bezit an het Delftse regeringsgeslacht Sasbout.

Op 27 mei 1696 werd de buitenplaats, genaamd Dirksvelt, verkocht. De verkoper was Thomas van Beresteyn, schepen van 's-Hertogenbosch. Hij was gehuwd met Dina Cornelia Tromp. Dochter en mede erfgenaam van mr. Harpert (Herpert) Tromp, burgemeester van Delft. Thomas van Beresteyn verkoopt het aam Maarten Tromp Bomnet.Het huis wordt herdoopt in Trompenburg.

De erfgenamen van mr. Maarten Harpertsz. Tromp verkopen de hofstede Dirksveld op 1 maart 1723 aan Gerrit van der Sijden. Zij noemen het huis Seydenrust. De familie Van der Seyden heeft de buitenplaats slechts een zestal jaren in gebruik. Op 15 oktober 1729 wordt in het overdrachtsregister van Rijswijk vermeld: "Huys, ende Hoffsteede van outs genaamt geweest Dirksveld, naderhand Trompenburg en nu Seydenrust met sijn Koetshuysen, Stallingen, Tuynen, Boomgaarden en verdere plantagien, groot in 't geheel vier Mergen. Nog de eygendom van beyde de Laanen beoosten en bewesten de Voorplaats daarinne begrepen, staande ende gelegen in desen Ambagte, belend ten Westen de Laan van den heer Johan Kerbij ende het volgende Boer, Huys ende Erven, ten Noorden het naar te noemen Land, ten Oosten de Kinderen en Erfgenamen van Pieter Haanu ende ten Zuyden de Heereweg. Item nog een Woning, als Huys, Steenre Schuur, Bergen ende Geboomte, met 23 Mergen soo wey als Hooylanden, alle gelegen in de Noordpolder mede onder desen Ambagte".

Het huis wordt door de erfgenamen verkocht aan mr. Adriaan Pieter de Hiniosa. Die heeft het tot zijn dood in eigendom gehad.

Op 31 mei 1742 wordt door de erfgenamen van De Hiniosa, Christiaan Henni gehuwd met Emelie Johanna van Tietsz., de buitenplaats verkocht aan Frederik Groneman. Zijn erfgenamen verkopen het op 6 maart 1758 aan Cornelis van der Kun. Die verkoopt het op 16 juni 1762 aan Frederik Schouten.

In 1767 is Salomon Johan Baron van Gersdorff, gehuwd met Maria Barbara Baronesse van Gersdorff geb. De Orby, eigenaar. Hij verkoopt het op 7 mei 1767 aan Albert Nicolaas Baron Snouckaert van Schauburg.

Cornelia Elisabeth van der Goes, douanier van Albert Nicolaas, nu getrouwd met Leonard Robbert van Sonsbeeck, verkoopt op 19 maart 1782 de buitenplaats aan Jacob Baron von Kretschmar.

In 1874 wordt de buitenplaats ontmanteld. Schoonoord werd in het midden van de 19e eeuw een kostschool voor jongens, welke later verhuisde naar de Amsterdamse Veerkade in Den Haag. Spoedig na de verhuizing werd in 1874 het herenhuis afgebroken. De vermoedelijk achttiende-eeuwse hekpijlers bleven echter nog tot 1924 staan.

De boerderij, die bij Schoonoord hoorde, verdween met de aanleg van de Burgemeester Elsenlaan, het koetshuis heeft nog jarenlang dienst gedaan als constructiewerkplaats maar is in 1952 afgebroken.

Bewoners

 • - 1696 Thomas van Beresteyn x Dina Cornelia Tromp
 • 1696 - 1723 Maarten Tromp Bonnet
 • 1723 - 1729 Gerrit van der Sijden
 • 1729 - mr. Adriaan Pieter de Hiniosa
 • - 1742 Christiaan Henni x Emelie Johanna van Tietsz.
 • 1742 - 1758 Frederik Groneman
 • 1758 - 1672 Cornelis van der Kun
 • 1672 - Frederik Schouten
 • 1767 Salomon Johan Baron van Gersdorff x Maria Barbara Baronesse van Gersdorff geb. De Orby
 • 1767 - Albert Nicolaas Baron Snouckaert van Schauburg x Cornelia Elisabeth van der Goes
 • - 1782 - Cornelia Elisabeth van der Goes x Leonard Robbert van Sonsbeeck
 • 1782 - Jacob Baron von Kretschmar

Huidige doeleinden

 • Verdwenen
 • De kopstukken en de acht cartouches van de toegangshek bevinden zich in de tuin van het Museum Ryswyk

Bronverwijzing

 • Kastelen en buitenplaatsen in Zuid-Holland
 • Kastelen en buitenplaatsen. Monumenten in Rijswijk

Foto's © Albert Speelman 2023

@