Buitenplaats Steenvoorde

Ligging

Rijswijk - Van Vredenburchweg 975

Geschiedenis

Het huis werd voor het eerst vermeld in 1289.

Van de buitenplaats resteert na afbraak in 1887 alleen de midden 19e eeuwse, wit gepleisterde tuinmanswoning en een deel van de landschappelijke parkaanleg.

Huidige doeleinden

  • Verdwenen

Opengesteld

Bronverwijzing

  • Monumenten in Nederland - Zuid-Holland

Foto's

Foto's © Albert Speelman 2023

@