Buitenplaats Treckvliet

Ligging

Rijswijk - Geestbrugkade 18-19

Geschiedenis

Het huis werd rond 1645 gebouwd en in 1788 gewijzigd, toen het twee omlijste ingangen kreeg.

Huidige doeleinden

  • Particuliere bewoning

Opengesteld

  • Niet toegankelijk

Bronverwijzing

  • Monumenten in Nederland - Zuid-Holland

Foto's © Albert Speelman 2024

@