Kasteel Hattem

Ligging

Roermond - Maastrichterweg 25

Geschiedenis

Omstreeks 1710 werd door Johan Harthart von Holthausen en zijn echtgenote Maria Theresia Mouwens een buitenplaats gebouwd op het goed de Horst tot Roerbosch. Door vererving was hij in bezit gekomen van het goed. De landerijen werden door hun verhuurd.

Vermoedelijk vanwege schulden heeft de familie de buitenplaats in 1802 verkocht aan Hendrik Joseph Michiels. Zijn nazaten hielden Hattem tot in de 20ste eeuw in bezit. Sinds 1954 is het in eigendom van de gemeente Roermond, die het huis en de bijgebouwen heeft laten restaureren. In 1988 werd het huis verkocht en vervolgens ingericht als hotel-restaurant.

Bewoners

  • 1710 - Johan Harthart von Holthausen x Maria Theresia Mouwens
  • - 1802 familie Harthart
  • 1802 - Hendrik Joseph Michiels
  • - 1954 familie Michiels
  • 1954 - 1988 gemeente Roermond
  • 1988 - familie Dielemans

Huidige doeleinden

In gebruik als hotel-restaurant

Opengesteld

Toegankelijk voor gasten

Bronverwijzing

  • Kastelen in Limburg. Burchten en landhuizen (1000 - 1800)

Foto's © Albert Speelman 2021

@