Buitenplaats Schöndeln

Ligging

Roermond - Heinsbergerweg 176

Geschiedenis

Ridder Everard van Melick droeg in 1332 zijn hoeve Schöndeln op aan de graaf van Gullik om deze van hem terug te krijgen als leengoed. De Roermondse schepen Dirk Man kwam in de tweede helft van de 14e eeuw in het bezit van deze hoeve en na hem zijn Dirk. Via de families Mereel, Sweers, Van Rosenberg en Reinaldz kwam de hoeve in 1655 door koop in handen van jonker Albert Thomas de Graus. In het begin van de 18e eeuw liet de toenmalige eigenaar Johan Albert van Elshout de hoeve zodanig verbouwen dat deze een kasteelachtig uiterlijk kreeg.

Het huis kwam via Maria Catharina van Elshout in handen van de familie Bernards uit Brussel en, door vererving, in de familie De Schilling.

In 1890 wordt het huis door de nazaten van de familie van Maria Catharina Clara Charlotta publiekelijk geveild. De koper was Charles Albert Marie Ernest burggraaf van Aefferden, die in 1893 ten noorden van het oude huis een buitenplaats liet aanleggen met een kasteelachtig landhuis. Na zijn overlijden in 1922 werd het bezit in stukken verkocht. Het 19e eeuwse landhuis kwam in haden van de paters camillianen, die er tot op heden een klooster hebben.

Het oude huis, dat tijdens de oorlog gehavende gebouwencomplex werd in 1950 door de familie Janssen verkocht.

Bewoners

 • 1332 - Everard van Melick
 • - Dirk Man
 • - familie Mereel
 • - familie Sweers
 • - familie Van Rosenberg
 • - 1655 familie Reinaldz
 • 1655 - Albert Thomas de Graus
 • - Johan Albert van Elshout
 • - Maria Catharina van Elshout
 • - familie Bernards
 • - familie De Schilling
 • 1777 - 1793 Adolf baron von Boinenburg genaamd Honstein
 • 1793 - 1838 Maria Catharina Clara Charlotta x Job Mauritz Joseph baron de St.-Rémy
 • 1838 - 1890 neef uit Saksen
 • 1890 - 1922 Charles Albert Marie Ernest burggraaf van Aefferden
 • 1922 - paters carmilianen (nieuwe huis)
 • 1922 - 1950 familie Janssen (oude huis)

Bronverwijzing

 • Kastelen in Limburg. Burchten en landhuizen (1000 - 1800)

Foto's © Albert Speelman 2023

@