Buitenplaats Bijdorp

Ligging

Rotterdam - het huis heeft gelegen aan de straatweg in Hillegersberg

Geschiedenis

De buitenplaats werd rond 1800 gesticht door Pieter van der Laan. In 1808 komt het in eigendom van de apotheker Johan de Thornee, die het huis verfraaide en in 1825 de tuin uitbreidde door een zuidelijk gelegen terrein aan te kopen. Bij verkoop in 1836 bestond het buiten uit een 'heerenhuizing, stal, tuinmanswoning, plantsoen, beek, lanen en bosch, boomgaard, moestuin en erve'.

Het huis werd van 1869 tot 1907 bewoond door de burgemeester G.J. le Fevre de Montigny, waarna de Vlaardingse reder Pot eigenaar werd. Pot heeft de tuin opnieuw laten veranderen, waarvoor hij tuinarchitect L.P. Zocher in de arm zou hebben genomen.

In 1947 komt het in eigendom van de Nationale Levensverzekering Bank, de voorloper van de Nationale Nederlanden. Deze gebruikte het als recreatieoord voor het personeel. Het huis werd slecht onderhouden en verviel zodanig dat de sloop in 1966 blijkbaar onvermijdelijk was.

Nationale Nederlanden beloofde herbouw, maar in de plaats daarvan verrees er tien jaar later een appartementencomplex. Een gedeelte van het park bleef bewaard.

Bewoners

  • 1800 - 1808 Pieter van der Laan
  • 1808 - 1836 Johan de Thornee
  • 1869 - 1907 G.J. le Fevre de Montigny
  • 1907 - de heer Pot
  • 1947 - Nationale Levensverzekering Bank

Huidige doeleinden

  • Verdwenen

Bronverwijzing

  • Kastelen en buitenplaatsen in Zuid-Holland

Foto's © Albert Speelman 2023

@