Buitenplaats Buitenzorg

Ligging

Rotterdam (Kralingen) - 's-Gravenweg 152-154

Andere benaming

Sans Soucis

Geschiedenis

Op 29 april 1757 werd het perceel, waar later de buitenplaats zou verrijzen, gekocht door Hendrik Geerloff. Hij heeft vermoedelijk het huis rond 1775 gebouwd. Op 5 juni 1783 heeft het verkocht aam Isaäc Laurillard dit Fallot. De buitenplaats werd omschreven als "een huis met een valbrug, overdekte kolfbaan, tuin en erven, met ten oosten en ten westen als belending het land van den heer Nicolaas Riemersma". Koopprijs bedroeg ƒ 2000,--.

Laurillard, schepen van Kralingen, was boekhouder op de katoendrukkerij "Non Plus Ultra" van Riemersma. Aan het eind van 1805 is Laurillard overleden. Zijn weduwe bleef op de buitenplaats wonen. Bij de verkoop van de katoendrukkerij op 1 februari 1809 werd als eigenaar van het naastgelegen perceel, vrouwe Wilhelmina Steenlack, weduwe Isaac Laurillard dit Fallot.

Daarna is Adriaan Schadee, controleur van de belastingen van Rotterdam, de bewoner. Hij is op 27 juli 1813 overleden, waarna zijn weduwe Maria Breda, in november van 1813 naar de stad Rotterdam verhuisde. Later werd het huis bewoond door de heer Anthony Hoynck van Papendrecht, rijksadvocaat te Rotterdam. In 1838 woonde hij nog op de buitenplaats.

Daarna werd het eigendom van de familie Wachter.

Bewoners

 • 1757 - 1783 Hendrik Geerloff
 • 1783 - 1805 Isaäc Laurillard dit Fallot x Wilhelmina Steenlack
 • 1805 - Wilhelmina Steenlack
 • - 1813 Adriaan Schadee x Maria Breda
 • 1813 - Anthony Hoynck
 • - familie Wachter
 • - F.M. Wachter

Huidige doeleinden

 • Particuliere bewoning

Opengesteld

 • Niet toegankelijk

Bronverwijzing

 • Monumenten in Nederland - Zuid-Holland
 • Rotterdamsch jaarboekje 1918 - dr.,E.Wiersum "Kralingsche buitenplaatsen II", p 60
 • Kastelen en buitenplaatsen in Zuid-Holland

Foto's © Albert Speelman 2018

@