Buitenplaats Buitenzorg

Ligging

Rotterdam (Wijk Kralingen) - 's-Gravenweg 152-154

Andere benaming

Sans Soucis

Geschiedenis

Op 29 april 1757 werd het perceel, waar later de buitenplaats zou verrijzen, gekocht door Hendrik Geerloff. Hij heeft vermoedelijk het huis rond 1775 gebouwd. Op 5 juni 1783 heeft hij het verkocht aam Isaäc Laurillard dit Fallot voor ƒ 2000,00. De buitenplaats werd omschreven als "een huis met een valbrug, overdekte kolfbaan, tuin en erven, met ten oosten en ten westen als belending het land van den heer Nicolaas Riemersma".

De sloot die evenwijdig aan de ‘s –Gravenweg loopt en waar de theekoepel op uitkijkt, was vroeger een praamvaart. De bruggen die over de vaart lagen, moesten op marktdagen open blijven om de pramen een ongehinderde doorgang te verlenen. Omdat dit erg lastig was voor de bewoners kwam er bij de buitenplaats een verhoogde voetgangersbrug: een zogenaamde kwaak of kwakel. Nadat de praamroute was verlegd, verdwenen veel van deze kwakels. De brug van Buitenzorg is een van de laatst bewaarde voorbeelden.

Laurillard, schepen van Kralingen, was boekhouder op de katoendrukkerij "Non Plus Ultra" van Riemersma, gelegen op het aangrenzende ’s Gravenhof. Het huis heette: ‘Sans Soucis’. Aan het eind van 1805 is Laurillard overleden. Zijn weduwe bleef op de buitenplaats wonen. Bij de verkoop van de katoendrukkerij op 1 februari 1809 werd als eigenaar van het naastgelegen perceel, vrouwe Wilhelmina Steenlack, weduwe Isaac Laurillard dit Fallot, genoemd.

Daarna is Adriaan Schadee, controleur van de belastingen van Rotterdam, de bewoner. Hij is op 27 juli 1813 overleden, waarna zijn weduwe Maria Breda, in november van 1813 naar de stad Rotterdam verhuisde. Later werd het huis bewoond door de heer Anthony Hoynck van Papendrecht, rijksadvocaat te Rotterdam. In 1838 woonde hij nog op de buitenplaats.

Daarna werd het eigendom van de familie Wachter. Begin jaren tachtig van de vorige eeuw komt het in bezit van het echtpaar Roorda Boersma-Pappenheim, die het tot aan zijn overlijden bewonen en schitterend onderhouden

Bewoners

 • 1757 - 1783 Hendrik Geerloff
 • 1783 - 1805 Isaäc Laurillard dit Fallot x Wilhelmina Steenlack
 • 1805 - Wilhelmina Steenlack
 • - 1813 Adriaan Schadee x Maria Breda
 • 1813 - Anthony Hoynck
 • - familie Wachter
 • - familie Stibbe
 • - familie Kronenberg
 • - familie Roorda Boersma-Pappenheim

Huidige doeleinden

 • Particuliere bewoning

Opengesteld

 • Niet toegankelijk

Bronverwijzing

 • Monumenten in Nederland - Zuid-Holland
 • dr. E.Wiersum "Kralingsche buitenplaatsen II", p 60 - Rotterdamsch jaarboekje 1918
 • Kastelen en buitenplaatsen in Zuid-Holland
 • Robert J Ligtheim – “De Buitenplaatsen van Kralingen (deel 5): Nog twee lusthoven aan de ’s-Gravenweg”, pag. 35-36 – Infoblad Stichting Vrienden van de Hollandse en Zeeuwse Kastelen en Buitenplaatsen.

Foto's © Albert Speelman 2024

@