Buitenplaats Het Huis te Crooswijk

Ligging

Rotterdam - Kerkhoflaan 1-5

Geschiedenis

Omstreeks 1337 werd de naam Crooswijk al genoemd. Heer Van Voorne is dan eigenaar van Het Huis of De Hofstede Krooswijk. Het huis stond waarschijnlijk op de plaats van het oude Duifhuis, een toltoren uit de Romeinse tijd. Het huis kwam later in het bezit van de graaf van Holland.

Omstreeks 1600 moet er een nieuw huis gebouwd zijn. Van het oude huis was in de 16e eeuw niet veel meer over dan een ruïne. Het nieuwe huis werd in 1624 eigendom van de brouwer Allard van der Duyn. Hij heeft het huis nog eens geheel "vernieuwt ende seer heerlijck vertimmert ende vergroot met schoone opgemetselde graften" (helling/muur) en schoone plantagiën (moestuinen)". De gemeente Rotterdam werd in 1828 eigenaar van de buitenpalats. Op het terrein werd de Algemene Begraafplaats Crooswijk aangelegd.

Bewoners

  • 1624 - Allard van der Duyn
  • 1828 - gemeente Rotterdam

Huidige doeleinden

  • Verdwenen
  • Algemene Begraafplaats Crooswijk

Bronverwijzing

  • Monumenten in Nederland - Zuid-Holland

Foto's © Albert Speelman 2024

@