Buitenplaats De Ypenhof

Ligging

Rotterdam (Wijk Kralingen) - 's Gravenweg 86 / Laan van Ypenhof 4

Andere benaming

Lindenhoff

Geschiedenis

De Rotterdamse reder Archibald Hope kocht op 6 maart en 3 juni 1716 landerijen aan de ’s-Gravenweg te Kralingen. Hij verbouwt de boerderij met herenkamer uit tot een landhuis dat hij Lindenhoff noemt. Samen met zijn vrouw Anna Claus en hun zeer kinderrijk gezin brengt hij hier de zomers door. Bij zijn overlijden op 3 maart 1734 gaat de buitenplaats over op zijn weduwe Anna.

Na het overlijden van Anna in 1753, wordt ten overstaan van notaris Van Donk te Kralingen, het hele landgoed verdeeld over de kinderen. Vervolgens koopt Zacharias Hope zijn broers en zusters uit. Hij betaalt er ƒ 13.000,00 voor.

In een scheidingsakte van 1753, waarbij de kunstverzamelaar Jan Bisschop, die zijn beroemde kunstcollectie later aan de familie Hope zou komen, een van de getuigen was, werd de buitenplaats omschreven als een: "heerenhuis, bouwhuis, tuinmanswoning, koetshuis, stalling, schuren, hooiberg en verdere getimmerte". De beelden, broeiramen, gereedschappen enz. werden voor ƒ 703,00 afzonderlijk overgenomen.

De familie Hope stelde blijkbaar veel op prijs om op haar buitenplaats rustig te kunnen wonen. Meermalen kocht men in de buurt boerderijen en landerijen aan, om ze later weer te verkopen onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat op het verkochte terrein nooit een fabriek, herberg of kolfbaan gevestigd zou mogen worden.

Na het overlijden van Zacharias kwam de buitenplaats in eigendom over op zijn ongehuwde dochter Agatha Maria Hope, die hier op 6 december 1805 overlijdt. Haar erfgenamen verkopen het een klein jaar later aan de Rotterdamse zakenman Michiel Baelde, koopman te Rotterdam, die de naam verandert in Ypenhof.

Hij bezat het tot 1827. Hij liet toen de buitenplaats, ook namens de erfgenamen van zijn vrouw Johanna Maria van Ravesteyn, overleden op 4 maart 1813, publiekelijk verkopen. De buitenplaats werd omschreven als: "een wel aangelegde en zeer vermakelijk gelegen buytenplaats, genaamd Lindenhoff, met deszelfs logeabel heerhuys, bouwmanswoning, tuynmanshuys, stalling, koetshuys, salon en verdere getimmertens, met alle cieraden, ramen, lessenaars enz".

De buitenplaats werd gekocht door Samuel Dunlop voor een bedrag van ƒ 11.750,-- als gemachtigde van de makelaar Hendrik Willem Wachter. Het bleef in het bezit van de familie tot 1873. Op 6 oktober van dat jaar werd het gekocht door de heer Teunis Henricus Visser.

De familie Visser heeft het landgoed in 1914 nog in het bezit wanneer het huis ernstige brandschade oploopt, door de onvoorzichtigheid van Belgische vluchtelingen. Volop plannen worden ontwikkeld wat te doen met de buitenplaats: een nieuwe manege, een villawijk of een nieuw landhuis.

De reder A.J.M. Goudriaan koopt in 1920 het landgoed. Hij bouwt er zijn nieuwe huis, naar ontwerp van de Amsterdamse architect Willem Kromhout, dat in 1929 klaar is. Naast het landhuis bouwt jij ook een gastenverblijf, maar liefst drie chauffeurswoningen, een portierswoning en een tuinderswoning. In 1927 verkoopt Goudriaan voor één gulden de overtuin aan zijn architect Kromhout.

In de overtuin laat Kromhout zeven herenhuizen en drie villa’s bouwen.

In de jaren zeventig van de vorige eeuw raakte het huis in verval. Een projectontwikkelaar kocht het geheel in 1984, waarna een mysterieuze brand het huis in 1985 in as legde. Tegenwoordig staat er een luxueuze appartementen complex De Ypenhof. Alleen de gerestaureerde portierswoning, de oorspronkelijke toegangsbrug en enkele oude bomen herinneren nog aan het voormalige, indrukwekkende buiten.

Bewoners

 • 1716 – 1734 Archibald Hope x Anna Claus
 • 1734 – 1753 Anna Claus
 • 1753 - Zacharias Hope
 • - 1805 Agatha Maria Hope
 • 1805 – 1806 erfgenamen Hope
 • 1806 - 1827 Michiel Baelde x Johanna Maria van Ravesteyn
 • 1827 - Hendrik Willem Wachter
 • - 1873 familie Wachter
 • 1873 - Teunis Henricus Visser
 • - familie De Lange-Visser
 • 1927 – 1935 A.J.M. Goudriaan
 • 1935 – BV Ypenhof
 • 1984 - projectontwikkelaar

Huidige doeleinden

 • Appartementencomplex De Ypenhof

Opengesteld

 • Niet toegankelijk

Bronverwijzing

 • Monumenten in Nederland - Zuid-Holland
 • Rotterdamsch jaarboekje 1918 - dr. E.Wiersum "Kralingsche buitenplaatsen II", p 57-59
 • Kastelen en buitenplaatsen in Zuid-Holland
 • Robert J Ligtheim – “De Buitenplaatsen van Kralingen (deel 4): Ypenhof, lusthof aan de ’s-Gravenweg”, pag. 27-30 – Infoblad Stichting Vrienden van de Hollandse en Zeeuwse Kastelen en Buitenplaatsen.

Foto's © Albert Speelman 2024

@