Buitenplaats Groenendaal

Ligging

Rotterdam - Nieuwe Crooswijkseweg

Geschiedenis

De buitenplaats was in het bezit van de familie Tholen. De laatste bewoner mejuffrouw J.M. Tholen was destijd bevriend met de paters van de Leeuwenstraatsekerk (St.Roselia). Zij was toen bereid om haar buitenplaats af te staan voor het inrichten van een klooster. Met toestemming van de toenmalige provinciaal van de paters Franciscanen werd een gedeelte van de hofstede ingericht voor de kloosterlingen en een ander gedeelte als kapel, die in 1840 in gebruik werd genomen. In 1854 overleed Mej. Tholen. Zij liet een testament na, waarin zij aan de R.K. kerk in de Leeuwenstraat een buitenplaats legateerde, genaamd Groenendaal, bestaande uit een huis, tuin, bos, beek, moestuinen enzovoort. In dit legaat was bepaald, dat "voortdurend op die buitenplaats aanwezig zal moeten zijn en blijven een kapel aan de R.K. eredienst toegewijd". Omdat de toenmalige regering geen kloostervestiging op deze plaats wilde erkennen, konden de paters het legaat niet aanvaarden. Het legaat verviel daardoor aan de erfgenamen, die de buitenplaats in 1864 schonken aan het Bisdom Haarlem onder de voorwaarde dat het geheel moest worden ingericht en gebruikt voor een katholieke begraafplaats. In 1864 - 1869 werd op de voormalige buitenplaats de R.K. begraafplaats St. Laurentius aangelegd.

Bewoners

  • - 1864 mejuffrouw J.M. Tholen
  • 1864 - bisdom Haarlem

Huidige doeleinden

  • Verdwenen
  • R.K. begraafplaats St. Laurentius

Opengesteld

  • Park is vrij toegankelijk

Bronverwijzing

Foto's © Albert Speelman 2024

@