Rotterdam Landzicht

Ligging

Rotterdam (Wijk Kralingen) – ’s-Gravenweg 262

Geschiedenis

Mr. Anthony Hoynck van Papendrecht (1762-1837), dijkgraaf van Schieland, is aan het begin van de 19e eeuw eigenaar van de buitenplaats. Hij verkoopt het in 1834 aan de Amsterdamse regent Ferdinand Rendorp, die bij de koop optreedt als voogd voor de onder curatele staande Jan Cornelis Teding van Berkhout (1785-1844). Jan Cornelis wordt op het huis tot aan zijn overlijden verpleegd en verzorgd. Bij de verkoop wordt het huis omschreven als: ‘een huis voorzien van zes beneden- en bovenkamers, meiden- en knechte-, mangel- en provisiekamer, ruime keuken voorzien van een uitmuntende welpomp, ruime zolder en kelder, een koetshuis, stallingen voor zeven paarden, een koeyenstalling en schuren ingerigt tot verschillende bergplaatsen, welaangelegde plantsoenen, een koepel, moestuinen met broeyerij, boomgaard en bosch mitsgaders het weiland daaragter gelegen’.

Na het overlijden van Jan Cornelis wordt het huis verkocht door zijn zonen voor ƒ 6.000,00 verkocht aan Jan van Ommeren. Hij verkoopt het iin 1856 na het overlijden van zijn tweede vrouw aan de firma N. en A.W. Hoos, touwslagers te Rotterdam. Vanaf dat moment gaat Landzicht door het leven als een fabrikantenhuis. Op het terrein erachter bouwde men een touwbaan, loodsen, kantoren en arbeidswoningen.

Het huis wordt bewoond door een lid van de familie Hoos. In de twintiger jaren van de vorige eeuw verkoopt Jan Hoos het bedrijf aan de Verenigde Touwfabrieken. Het huis wordt dan bewoond door hun hoofd boekhouder en later door een directeur. Geleidelijk aan verdwijnt het bedrijf van het terrein.

Bewoners

  • - 1834 Athony Hoynck van Papendrecht
  • 1834 – 1844 Jan Cornelis Teding van Berkhout
  • - 1856 Jan van Ommeren
  • 1856 – firma N en A W Hoos
  • - Verenigde Touwfabrieken

Huidige doeleinden

  • Particuliere bewoning

Opengesteld

  • Niet toegankelijk

Bronverwijzing

  • Robert J Ligtheim – “De Buitenplaatsen van Kralingen (deel 1), pag. 2-4 – Infoblad Stichting Vrienden van de Hollandse en Zeeuwse Kastelen en Buitenplaatsen.

Foto's © Albert Speelman 2023

@