Buitenplaats De Oliphant

Ligging

Rotterdam (Zuid) - Kromme Zandweg 90

Geschiedenis

Het huis werd voor Cornelis van Coolwijk in 1591 - 1592 gebouwd in het buurschap Nieuwesluis bij Heenvliet. In 1659 werd het huis door Hendrik Trip verhoogd. Na 1899 was het in gebruik als melkfabriek. Onder leiding van A.A. Kok werd het huis in 1930 gerestaureerd. Vanwege havenuitbreidingen is het huis in 1975 - 1977 afgebroken en op de huidige plaats herbouwd.

Bewoners

  • 1591 - Cornelis van Coolwijk
  • ca 1659 - Hendrik Trip
  • 1899 - 1930 melkfabriek

Huidige doeleinden

Opengesteld

  • Het huis is niet toegankelijk
  • Park is vrij toegankelijk

Bronverwijzing

  • Monumenten in Nederland - Zuid-Holland

Foto's © Albert Speelman 2024

@