Buitenplaats Rosenhof

Ligging

Rotterdam (Kralingen) - Nesserdijk 368

Andere benaming

(Rozenhof)

Geschiedenis

De buitenplaats werd gebouwd in 1775.

In de eerste helft van de 18e eeuw bezat de wijnkoper Jan Osy, getrouwd met de rijke Barbara Steendijk, behalve zijn woonhuis aan de Wijnhaven, ook in Kralingen het grote buitenplaats Rosenhof. Zijn Jan Osy, getrouwd met Cornelia Petronella van Wevelinckhoven, heer van Palesteyn en Zegwaard, erfde het woonhuis aan de Wijnhaven en het Kralingse buiten.

Deze familie Osy was zeer kunstzinnig en had veel relaties in het buitenland. Jan Osy de Jonge had Italiaanse kennissen o.a. den beeldhouwer Carlo of Carolus Castoldi. Van zijn buitenplaats Rozenhof bij het IJsselmondse veer onder Kralingen liet hij een prachtige vogelperspectiefteekening maken door Giovanni Battista Colomba, dien hij dus wel naar Rotterdam gehaald zal hebben. De Noorditaliaanse architect Carlo Giovanni Francesco Giudici heeft de buitenplaats ontworpen.

De heer J. van Noorden liet op 28 november 1783 de eerste Nederlandse ballon, aan een touw bevestigd, opstijgen vanaf de buitenplaats van de heer J. Ozy.

In 1867 werd de buitenplaats afgebroken.

De omstreeks 1800 gebouwde boerderij maakte deel uit van de buitenplaats. Deze boerderij is gerestaureerd ten behoeve van de Stichting Het Zuid-Hollands Landschap.

Bewoners

  • - Jan Osy x Barbara Steenwijk
  • - Jan Osy jr. x Cornelia Petronella van Wevelinckhoven

Huidige doeleinden

  • Verdwenen
  • Alleen de boerderij van de buitenplaats is bewaard gebleven.

Bronverwijzing

  • Wiersum, dr. E. - "De architect Jan Giudici, 1746-1819" - Rotterdams Jaarboekje 1934
  • Amstelodamum, 1919 - pag. 75

Foto's © Albert Speelman 2023

@