Buitenplaats Rustplaats

Ligging

Rotterdam - Westplein

Geschiedenis

In 1875 werd de buitenplaats gekocht door de families Van Rijckevorsel, Muller en Pols van de familie Browne. Elie van Rijckevorsel liet het huis afbreken en zette er tussen 1878 en 1883 drie kapitale woonhuizen met koetshuis voor in de plaats. Het zijn de statige huizen aan het Westplein, waarin nu o.a. het hoofdkwartier van de Mariniers is gevestigd. De naam "Rustplaats" prijkt nog aan de gevel.

Bewoners

  • - 1875 familie Browne
  • 1875 - families Van Rijckevorsel, Muller en Pols

Huidige doeleinden

  • Verdwenen

Bronverwijzing

  • website Archieven.nl
  • Pieters, mr. L.J. - "Dr. Elie van Rijckevoorsel, 1845-1928 - patriciër en meteoroloog" - Rotterdams Jaarboekje 1984

Foto's © Albert Speelman 2021

@