Buitenplaats Schieleeven

Ligging

Rotterdam (wijk Overschie) - Overschieseweg

Geschiedenis

De buitenplaats lag aan de Schiedamse weg, het huidige Overschieseweg. Het was in bezit van de Schepen van Schieland te Rotterdam, de heer J.J. van Alphen.

Bewoners

  • - J.J. van Alphen

Huidige doeleinden

  • Verdwenen

Bronverwijzing

  • Nederlandse Historiën, 35e jaargang nr. 4, oktober 2001 - "Kastelen, sloten en buitens te Overschie", p. 34

Foto's © Albert Speelman 2024

@