Buitenplaats Schielust

Ligging

Rotterdam (Overschie) - de buitenplaats heeft enkele honderd meters voorbij de buitenplaats De Tempel gelegen.

Geschiedenis

De buitenplaats was eigendom van de voorname Delftse veehandelaar Daniël van Zeeventer. Hij kreeg eind 18e eeuw toestemming de grond van de buitenplaats te vervenen. Van Zeeventer liet de gebouwen staan, hij had de plan de uitgeveende grond later aan te dammen en er weer een mooi buiten aan te leggen. Maar dat is er niet van gekomen.

Bewoners

  • - Daniël van Zeeventer

Huidige doeleinden

  • Verdwenen

Bronverwijzing

  • Nederlandse Historiën, 35e jaargang nr. 4, oktober 2001 - "Kastelen, sloten en buitens te Overschie", p. 34

Foto's © Albert Speelman 2024

@