Buitenplaats Stadzicht

Ligging

Rotterdam - Overschiese Kleiweg

Geschiedenis

In 1919 kocht de heer H.A.J. Hofmans, kartonfabrikant te Rotterdam, een perceel weiland met watering in de toenmalige gemeente Overschie. Het stukje grond had een oppervlakte van 2,5 hectare. Hierop werden in 1920 een opslagplaats, koetshuis en tuinhuis gebouwd, naar ontwerp van de Schiebroekse architect L. Krijgsman. In 1921 kocht Hofmans de naastgelegen percelen grond, water en rietland. Vervolgens realiseerde de door Hofmans in dienst genomen tuinman geheel naar eigen inzicht de parkaanleg. Omstreeks 1925 werden de tuinmanswoning en buitenhuis gebouwd.

In 1965 werd het landgoed aangekocht door het Sint-Laurensinstituut om in het park een verpleeghuis te bouwen. In 1969 werd besloten de instelling op het naastgelegen perceel te situeren en het landgoed te behouden als park.

Van het oorspronkelijke buitenplaats zijn het park, koetshuis en tuinmanswoning bewaard gebleven. Het herenhuis werd al in 1965 afgebroken. Hiervan zijn alleen nog de fundamenten bewaard gebleven.

Bewoners

  • 1919 - H.A.J. Hofmans
  • 1965 - Sint-Laurensinstituut

Huidige doeleinden

  • Verdwenen
  • Stadspark

Opengesteld

  • Park is vrij toegankelijk

Bronverwijzing

  • Kastelen en buitenplaatsen in Zuid-Holland

Foto's © Albert Speelman 2023

@