Buitenplaats Trompenburg (1)

Ligging

Rotterdam (Wijk Kralingen) – ‘s-Gravenweg

Geschiedenis

Er is in 1731 voor het eerst sprake van Trompenburg. De burgemeesters van Rotterdam belenen via hun vertegenwoordiger in Kralingen ene Schultz van Hagen met een aantal landerijen ten oosten van het voormalige slot Honingen. Een van deze lenen, liggend tussen de Groene Wetering en de ’s-Gravenweg is een hoeve Trompenburg, omvattende een ‘plaisierhuys en stallinge, alsmede een losse schuur op blokken staande’, koekampen en tuinderijen. Het is nog niet echt sprake van een buiten, maar waarschijnlijk om hoeve met herenkamer.

In 1741 kocht Willem Stolk, landbouwer, het leen van ene Vingerhoet, die lid was van de Rotterdamse vroedschap. In 1798 werd Trompenburg weer verkocht aan Anthonij Ameloo, bierbrouwer van Oranjeboombier, en zijn schoonzoon Michiel Jean Francois van Rotterdam. Er is nu sprake van ‘een huys, koetshuys, tuinmanshuys, salon, coepel en erve genaamdt Trompenburg’. De verdere omschrijving spreekt van een buitenplaats met broeijramen, kassen, tuinzierade etc.

Zij verplaatsen de bierbrouwerij naar Trompenburg. De familie van Rotterdam continueert de brouwerij hier tot 1833, terwijl ook sprake is van een azijnmakerij. Simon van Rotterdam neemt het landgoed, dat met veel hypotheken belast is, in 1831 over maar staakt het bedrijf in 1833. Het huis wordt dan voor ƒ 2000,00 verkocht aan Johannes Kloppenburg, bewoner van de buitenplaats Vredenoord.

Johannes had vanaf 1813 al veel aankopen gedaan waaronder de koekampen ten zuiden van de Groene Wetering, waar het later het huidige Arboretum Trompenburg ontstaat. Hij laat het huis Trompenburg afbreken.

Bewoners

  • - 1741 Vingerhoet
  • 1741 – Willem Stolk
  • 1798 – Anthonij Ameloo en Michiel Jean Francois van Rotterdam
  • 1831 – 1833 Simon van Rotterdam
  • 1833 Johannes Kloppenburg

Huidige doeleinden

  • Verdwenen

Bronverwijzing

  • Robert J Ligtheim – “De Buitenplaatsen van Kralingen (deel 6): In de luwte van de Honingerdijk; Trompenburg”, pag. 50 – Infoblad Stichting Vrienden van de Hollandse en Zeeuwse Kastelen en Buitenplaatsen.

Foto's © Albert Speelman 2024

@