Buitenplaats Vijverhof

Ligging

Rotterdam - Vijverhofstraat

Geschiedenis

In 1750 werd de buitenplaats genoemd door Dirk Smits in zijn gedicht De Rottestroom.

Huidige doeleinden

  • Verdwenen

Bronverwijzing

Foto's © Albert Speelman 2024

@