Buitenplaats Vredenoord

Ligging

Rotterdam (Kralingen) - 's-Gravenweg 105-107

Geschiedenis

Op 3 mei 1698 kocht mr. François du Bois, oud-burgemeester van Rotterdam, een huis met landerijen, tuinen en een boomgaard voor ƒ 6.750,--. Hij kocht op 9 april 1706 ten oosten van het huis gelegen stuk weiland erbij voor een bedrag van ƒ 1.550,--.

Mr. Adriaan Boon, heer van Steenhuyzen en Molenaarsgraaf, komt door een erfenis in het bezit van de buitenplaats. Hij was gehuwd met Jacoba du Bois. Op 24 maart 1724 verkoopt hij het aan Hendrik Nieuwaart, gewezen brouwer van Rotterdam, voor ƒ 9.500,--. Het wordt dan omschreven als "een buytenplaats, bestaande soo in tuyn als weyland met sijn huysinge en verder getimmerte daaropstaande, bepootinge, beplantinge en orangerieën".

Op 30 april 1746 wordt precies dezelfde omschrijving gebruikt voor de overdracht. Met dit verschil echter, dat hier voor eerst de naam Vredenoord vermeld wordt. Deze naam moet dus door Hendrik Nieuwaart en zijn vrouw Benjamin van Es gegeven zijn. Koper van de buitenplaats werd toen de heer Dirk Adriaan van der Burch voor ƒ 8.000,--, terwijl hij voor ƒ 2.800,-- moest overnemen "soodanige behangsels, doekramen, spiegels in de schoorsteenen, schilderijen en plaaten in de schoorsteenen, alsmede die in 't secreet staat, oranjeboomen en verdere tuindersgereedschappen en 't geene in de koopcedulle tussen de verkoopster en kooper voor Johan van Gezel, notaris te Rotterdam, en getuijgen op den 30sten April seeventienhonderd vijf en veertigh gepasseert in 't breede is gemelt en gespecificieert".

Drie jaar later, op 11 maart 1749, verkocht Van der Burch de buitenplaats aan de heer Theodorus Martinus Liebenrood voor een bedrag van ƒ 6.000,--. Samen met zijn huisvrouw Anna Catharina Sperling bewoonden zij een huis aan de Boompjes en kochten dus Vreedenoord blijkbaar om als zomerverblijf te gebruiken. Na het overlijden van Liebenrood op 17 juni 1765, die koopman was, hield de weduwe niet alleen het huis aan de Boompjes en de buitenplaats aan, maar zette zij de handelszaak voort, met Theodorus George Gleichman als firmant, nu onder de naam van de firma Weduwe Liebenrood en Gleichman.

Na haar overlijden op 29 oktober 1773, vererfde de buitenplaats op haar dochter Elisabeth Liebenrood, getrouwd met Hendrik David Mispelblom Beyer, kolonel van de cavalarie. Hij overleed in 1776. Na het overlijden van Elisabeth in 1795 werd de buitenplaats op 12 mei 1795 publiekelijk geveild. Het werd verkocht voor een bedrag van ƒ 10.762 aan Johannes van Rossum, koopman te Rotterdam. Bij een latere verkoop op 1 mei 1811 bracht het ƒ 7.000,-- op.

In 1832 werd als eigenaar van het perceel genoemd Johannes Kloppenburg. Op 21 januari 1848 werd de buitenplaats in drie percelen verkocht, namelijk het huis van de buitenplaats zelf, drie stukken weiland en een bos.

De laatste particuliere eigenaar, de heer J.F. Ficq, overleed in 1888. Van 1902 tot 1953 was het in gebruik als sanatorium. Daarna kwam het in bezit van het Sint-Franciscus Gasthuis, die er een tehuis voor Rooms-Katholieke meisjes van maakte. Inmiddels was er een kapel aan het huis gebouwd.

In de jaren zestig van de 20ste eeuw raakte het huis in verval. Ondanks de monumenten-status was het pand niet meer te redden. Na de sloop van het huis herbouwde men in 1972 op de vrijgekomen plek het hofje 'Kuyl's Fundatie', afkomstig van de Schiekade.

Bewoners

 • 1698 - 1711 mr. François du Bois
 • 1711 - 1724 mr. Adriaan Boon x Jacoba du Bois
 • 1724 - 1746 Hendrik Nieuwaart x Benjamine van Es
 • 1746 - 1749 Dirk Adriaan van der Burch
 • 1749 - 1765 Theodorus Martinus Liebenrood x Anna Catharina Sperling
 • 1765 - 1773 Anna Catharina Sperling
 • 1773 - 1776 Elisabeth Liebenrood x Hendrik David Mispelblom Beyer
 • 1776 - 1795 Elisabeth Liebenrood
 • 1795 - 1811 Johannes van Rossum
 • 1832 Johannes Kloppenburg
 • - 1888 J.F. Ficq

Huidige doeleinden

 • Verdwenen

Bronverwijzing

 • Rotterdamsch Jaarboekje 1915 - dr. E Wiersum "Kralingsche buitenplaatsen I" p. 127-131
 • Kastelen en buitenplaatsen in Zuid-Holland

Foto's © Albert Speelman 2018

@