Buitenplaats Woudenstein

Ligging

Rotterdam (Kralingen) - heeft gelegen tussen de 's-Gravenweg en de Honingerdijk.

Andere benaming

(Woudestein, Woudesteyn), Nut en Vreugd

Geschiedenis

In de 18e eeuw stond de buitenplaats onder de naam Nut en Vreugd bekend.

De gemeente Rotterdam besloot tot de aankoop van dit buiten met het daarbij behorende blokje huizen "In den Rustwat". Het terrein was geschikt voor paardenrennen en werd in 1912 bestemd tot sportterrein. Het herenhuis, dat tot de buitenplaats behoorde, werd in 1929 gesloopt.

"In den Rustwat" is een uit 1596 daterende herberg. Deze werd voor de aanleg van de Maasboulevard in 1959 verplaatst naar het terrein van de voormalige buitenplaats Perenhof.

Huidige doeleinden

  • Verdwenen

Bronverwijzing

Website Gemeentearchief Rotterdam

Foto's © Albert Speelman 2018

@