Buitenplaats Zweth

Ligging

Rotterdam (Overschie) - de buitenplaats heeft gelegen aan de Delftweg in de buurschap Zweth, ongeveer waar nu het gebouw De Hoop staat.

Andere benaming

"Hotel Zweth"

Geschiedenis

De kleine buitenplaats is in de 17e eeuw gebouw. In 1774 werd aan de rechter achterzijde een gedeelte bijgebouwd en in het jaar 1820 werd het huis inwendig geheel verbouwd. Houtkoper Willem Wijnaendts woonde in 1822 op het buiten. Hij was eigenaar van de uitspanning Zwetheul, van de houtzaagmolen, van een bierbrouwerij en een jeneverbranderij, die de Zweth toen rijk was. Daarnaast was hij óók burgemeester van Overschie.

Wijnaendts verkocht in 1870 de buitenplaats aan de dames Bierhuizen in de Zweth. Twee deftige dames, die zich zondag door een koetsier in livrei met hun eigen koets naar de kerk van Sint Petrus Banden in Overschie lieten rijden. Beth en Marie Bierhuizen gingen in een deel van het huis wonen, het overige gedeelte van het oiude gebouw lieten ze tot hotel verbouwen. Aan de overzijde van de Delftweg aan de oever van de Schie lieten ze een fraaie speeltuin aanleggen.

Jan van Leeuwen, die nieuwe exploitant, maakte er een café met speeltuin van en trachtte Hotel Zweth nieuw leven in te blazen. Met de crisesjaren en de aanleg van Rijksweg 13 verdwenen de laatste gasten. In november 1939 werd Hotel Zweth gesloten, het gebouw verpauperde steeds meer en werd na 1945 afgebroken.

Bewoners

  • - 1870 Willem Wijnaendts
  • 1870 - Beth en Marie Bierhuizen
  • - Jan van Leeuwen

Huidige doeleinden

  • Verdwenen

Bronverwijzing

  • Nederlandse Historiën, 35e jaargang nr. 4, oktober 2001 - "Kastelen, sloten en buitens te Overschie", p. 35-36

Foto's © Albert Speelman 2024

@