Buitenplaats Biezenveld

Ligging

Santpoort - aan de noordzijde van de Biezenweg

Geschiedenis

Hendrik Gerard kocht in 1654 de hofstede. Later kwam het in handen van de Amsterdamse koopman Nicolaas van Bambeeck. In 1695 werd het door zijn weduwe, Cornelia Gerard, verkocht. De koper was de Amsterdamse groothandelaar in stoffen Pieter Eyghels.Voor 1732 kwam het in handen van de Amsterdammer Jacob Schols. Na 1750 werd de buitenplaats opgeheven; het terrein werd gebruikt voor een boerderij, die eveneens Biezenveld heette.

Bewoners

  • 1654 - Hendrik Gerard
  • - 1695 Cornelia Gerard
  • 1695 - Pieter Eyghels
  • < 1732 - Jacob Schols

Huidige doeleinden

  • Verdwenen

Bronverwijzing

  • Noord-Hollands Arcadia

Foto's © Albert Speelman 2023

@