Huis ten Bildt

Ligging

Santpoort - Hofgeesterweg / Herenweg

Andere benaming

Thorn

Geschiedenis

Omstreeks 1780 gebouwd op een stuk bosgebied, de 'Hoge en Lage Bilt' genaamd. De opdrachtgever was de koopman, bankier en assuradeur mr. Harman van de Poll. Hij had het terrein in 1778 gekocht. Na 1789 wordt de buitenplaats door de Amsterdamse koopman Gerrit Blaauw vergroot. In 1832 is er sprake van een herenhuis, stallingen, een menagerie, een koepel en waterwerken.

Omstreeks 1877 werd de herenhuis en menagerie gesloopt en tuinaanleg en boomgaarden tot weiland getransformeerd. In de stallen werd een boerenbedrijf ingericht. Bij de verbreding van de rijksweg A208 in de jaren vijftig van de 20ste eeuw werden de nog resterende delen van Huis ten Bildt gesloopt.

Bewoners

  • 1778 - mr. Harman van de Poll
  • > 1789 - Gerrit Blaauw

Huidige doeleinden

  • Verdwenen

Bronverwijzing

  • Noord-Hollands Arcadia

Foto's © Albert Speelman 2024

@