Hofstede Bleek en Hoven

Ligging

Santpoort - Wüstelaan

Andere benaming

Blekerij Lek in de Berg

Geschiedenis

In de 16e eeuw lag op het terrein van het latere hofstede een blekerij, die eerst Leck in de Bergen en later Bleek en Hoven werd genoemd. In 1757 werd bij de blekerij een hofstede gesticht. Adriaan van der Hoop kocht in 1820 en 1822 in verband met uitbreiding van zijn buitenplaats Spaarenberg delen van de hofstede Bleek en Hoven.

Huidige doeleinden

  • Verdwenen

Bronverwijzing

  • Noord-Hollands Arcadia

Foto's © Albert Speelman 2024

@