Hofstede Duijvesteijn

Ligging

Santpooort

Geschiedenis

De eerste bekende eigenaar van de latere hofstede is Magtelt Stans. Haar erfgenamen verkopen in 1621 de bezittingen aan Jan Claes Jaegher van Velsen. In het zelfde jaar wordt het huis doorverkocht aan Jan Jacobs in den Bergh, eigenaar van blekerij Zorgvrij. Hij gebruikt het bezit als boerderij. In 1629 wordt Domijnicus Boot van Weesel (baljuw van de NieuweZijpe, dijkgraaf van de Zijpe, overleden in Alkmaar 1650, in 1624 gehuwd met Anna Roemers Visscher, die in 1651 in Alkmaar is gestorven), uit Alkmaar de volgende eigenaar. In 1642 wordt het verkocht aan Heijnrick Heijkens. Die verkoopt het in 1662 als geheel aan Sijmen Adriaenszoon Baes en Aelbert Janse Knaep. Zij verkopen een gedeelte van de hofstede aan Pieter Bollant. Hij zal de naam Duijvesteijn aan de hofstede hebben gegeven. Als de erven in 1668 de hofstede verkopen wordt deze naam voor het eerst genoemd.

In 1675 wordt Nicolaas Hoffman Janszoon eigenaar. Hij sticht op het oostelijke en zuidelijke deel van de hofstede een garenblekerij. In 1702 wordt de blekerij verkocht aan Auwel Fabritius Hooft, Salomon van Echten en Arent de Readt, door de erfgenamen. Het hofstededeel wordt aan Pierre Testart verkocht.

In 1712 verkoopt hij het aan Govert Winthuijsen. In 1720 wordt het door de erfgenamen verkocht aan Jacobus Trip. Hij koopt het als handelsobject en gaat de hofstede in delen verkopen en laat het huis op de hofstede slopen. Een deel van de hofstede, waar het huis op stond, wordt gekocht door Jacobus Dupeyrou Jansz.

De opdeling en sloop betekent het einde van hofstede Duijvesteijn. Later zou op deze plek het buiten Vlugthoven worden gebouwd.

Bewoners

 • - 1621 Magtelt Stans
 • 1621 - 1629 Jan Jacobs in den Bergh
 • 1926 - 1642 Domijnicus Boot van Weesel
 • 1642 - 1662 Heijnrick Heijkens
 • 1662 - Sijmen Adriaanszoon Baes en Aelbert Janse Knaep
 • 1662 - 1668 Pieter Bollant
 • 1675 - 1702 Nicolaas Hoffman Janszoon
 • 1702 - 1712 Pierre Testart
 • 1712 - 1720 Govert Winthuijsen
 • 1720 - Jacobus Trip

Huidige doeleinden

 • Verdwenen

Bronverwijzing

 • Kastelen en Buitenplaatsen in Velsen. Deel 1 Santpoort

Foto's © Albert Speelman 2024

@