Buitenplaats Duin en Kruidberg

Ligging

Santpoort - Duin en Kruidbergerweg 60

Andere benaming

Duin en Berg (Duyn en Berg, Duijnenberg)

Geschiedenis

Tussen 1631 en 1634 werd de hofstede in kaart gebracht door de landmeter Pieter Wils. Bij verkoop in 1634 aan de Amsterdamse oud-schepen Hendrik Reynst werd het terrein omschreven als 'een welgelegen hofstede met een groot en wel betuind huis, een schoon beplante boomgaard'. In 1732 kocht de Amsterdamse lakenkoopman en -fabrikant Willem Hendrik Kerckrinck de hofstede, die toen al Duin en Berg heette.

Na 1748 breidde Gerard Deutz (1699-1759), oud-burgemeester van Amsterdam, de hofstede uit. Onder meer kocht hij in 1751 de hofstede Middenduin.

Bij de verkoop in 1760 werd het omschreven als 'een hofstede of buitenplaats genaamd Duijnenberg met daarop een herenhuis, stalling, koets- en wagenhuis, verdere getimmerte, bepoting en beplanting, tezamen groot 6 morgen en 50 roeden'. De koper, Jan Cliquet uit Amsterdam, liet er tussen 1760 en 1782 een Chinees tentje bouwen.

In 1782 wordt het huis gekocht door Cornelis Schuijt en Albert van Mook. Zij laten het huis in 1782 slopen. Rond 1812 werd het terrein van de 'geamoveerde hofstede' kennelijk gesplitst. Een deel van de tuin en de vinkenbaan kwam via Jan Bondt en diens dochter Alida Paulina Bondt in handen van de echtgenoot van Alida Paulina, Floris Adriaan van Hall. Hij laat in 1842 westelijk van de nog bestaande formele vijver van Duin en Berg een nieuw herenhuis bouwen. In 1848 is Van Hall eigenaar van het hele terrein van Duin en Berg.

In 1873 werd het huis aan de westkant verbouwd in opdracht van Guillaume Louis Jacques van der Hucht. Hij voegde in 1865 ook de hofstede De Kruidberg bij de buitenplaats. Kennelijk gaf hij aan zijn bezitting de nieuwe naam Duin en Kruidberg.

In 1895 breekt met de aankoop door Jacob Theodoor Cremer van de gronden van Duin en Kruidberg met de huizen van het voormalige Duin en Berg en De Kruidberg, een nieuw tijdperk aan voor de buitenplaats. In 1897 en 1898 werd het herenhuis van het voormalige Duin en Berg nog een keer verbouwd, maar in 1909 werd het herenhuis inclusief de fundamenten gesloopt in verband met het gereedkomen in datzelfde jaar van het huis Duin en Kruidberg. Alleen de plantenkas van het huis bleef staan; deze werd in 1963 afgebroken.

Het nieuwe huis werd in 1906 in opdracht gegeven door Jacob Theodoor Cremer, president vande Nederlandsche Handel Maatschappij en (vanaf 1897) minister van Koloniën. Het huis werd gebouwd naar een ontwerp van de architecten Johannes Jacobus van Nieukerken, Marie Adrianus van Nieukerken. In 1908/1912 legde de tuinarchitect Leonard Anthony Springer de tuinen van de buitenplaats aan.

In de oorlog werd het huis bewoond door bejaarden en later door Duitse officieren. Na de oorlog huisden er Britse soldaten. Na exploitatie als opleidingsinstituut van het Rode Kruis, als hotel en als vakantieoord werd het huis in 1994 congrescentrum vande ABN AMRO Bank.

Het duingebied werd in 1981 overgedragen aan de Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten.

Bewoners

 • 1634 - Hendrik Reynst
 • 1732 - Willem Hendrik Kerckrinck
 • 1748 - Gerard Deutz
 • 1760 - 1782 Jan Cliquet
 • 1782 - 1782 Cornelis Schuijt en Albert van Mook
 • 1782 sloop van het huis
 • 1812 - Floris Adriaan van Hall x Alida Paulina
 • - Guillaume Louis Jacques van der Hucht
 • 1895 - Jacob Theodoor Cremer
 • 1994 - ABN AMRO Bank

Huidige doeleinden

Opengesteld

 • Toegankelijk voor gasten

Bronverwijzing

 • Hart van Kennemerland
 • Noord-Hollands Arcadia

Foto's © Albert Speelman 2024

@