Hofstede De Kruijdberg

Ligging

Santpoort - Duin en Kruidbergerweg 43

Andere benaming

Prinsenbos

Geschiedenis

De hofstede wordt voor het eerst vermeld in 1584. Het huis is in eigendom van Hendrick van Westerwijck. In 1644 wordt Balthasar Coijmans eigenaar. Hij laat de hofstede opnieuw aanleggen. In 1677 wordt het verkocht aan Sophia Trip en haar neef Johan Bernard.

In 1682 wordt het huis verkocht aan prins Willem III. De hofstede doet nu dienst als buitenverblijf en jachthuis. De Kruijdberg wordt door Willem III ook wel "'t Princenbosch" genoemd.

Kort na 1683 wordt er op De Kruijdberg een sterrenbos aangelegd, waarvan nog steeds een klein deel in het landschap te zien is. Een van de lanen van het sterrenbos is de huidige Kennemergaardeweg.

In 1722 wordt de hofstede te huur of pacht aangeboden. Vanaf 1724 wordt het verpacht. In 1832 is J.G. van der Meulen, koopman uit Amsterdam, eigenaar van De Kruidberg. Het wordt nu verpacht als boerderij.

Tussen 1851 en 1859 wordt het bij hofstede Duin en Berg gevoegd. Daarna is het tot 1864 eigendom van Jan Oorthuisen. Het wordt opnieuw bij de hofstede Duin en Berg gevoegd en de hofsteden krijgen dan de gezamelijke naam Duin en Kruidberg.

In 1865 wordt een gedeelte van het herenhuis gesloopt en in 1873 het huis, dat ten zuiden van het herenhuis staat. In 1874 herbouw van het restant van het herenhuis. Bij deze herbouw krijgt het woongedeelte van de thans nog bestaande boerderij zijn huidige vorm.

In 1986 wordt het door de familie Cremer verkocht aan de familie Rutte. Die het nog steeds in eigendom heeft.

Bewoners

  • 1644 - Balthasar Coijmans
  • 1677 - Sophia Trip
  • 1682 - prins Willem III
  • 1832 - J.G. van der Meulen
  • - 1864 Jan Oorthuisen
  • - 1986 familie Cremer
  • 1986 - familie Rutte

Huidige doeleinden

  • Particuliere bewoning

Opengesteld

  • Niet toegankelijk

Bronverwijzing

  • Kastelen en Buitenplaatsen in Velsen. Deel 1 Santpoort

Foto's © Albert Speelman 2023

@