Hofstede Roos en Beek

Ligging

Santpoort

Geschiedenis

In 1662 wordt Lambert Reijnst uit Amsterdam eigenaar van een huis en een stuk land. Hij richt dit huis in als hofstede en geeft het de naam Roos en Beek. In 1679 overlijdt hij, en zijn weduwe Alida Bicker van Swieten verkoopt het in 1683 aan haar zoon Cornelis. Voor 1687 overlijdt Cornelis en zijn echtgenote. De voogden verkopen het huis aan Giorgio de Haze.

In 1792 is Jan Trip Jacobszoon eigenaar van Roos en Beek. Hij trouwt in 1722 met Elisabeth Johanna Schilthouder, die de hofstede van haar vader Pedro erft. In 1729 overlijdt Jans vader Jacobus Trip. Hij erft dan van zijn vader hofstede Meershoek. Dit huis wordt gesloopt en de gronden worden in gebruik genomen als weiland. In 1731 wordt de hofstede Roos en Beek weer uitgebreid met de aankoop van hofstede Meeroogh. In 1734 wordt deze hofstede gesloopt.

In 1772 overlijdt Jan en de hofstede wordt verkocht aan Jean Deutz. In 1791 wordt Johan Georg Michael eigenaar. In 1792 verkoopt hij het weer aan Johan Boucourd. Wanneer Johan verhuist naar Wijk en Duin verkoopt hij het in 1799 aan Jan Herman Schimmelpenninck. Na zijn overlijden gaat de hofstede over naar zijn dochter Hermina Elisabeth Maria, die getrouwd is met Johan Gerard Kruimel. In 1851 overlijdt Johan Gerard, zijn weduwe heeft geen behoefte meer aan een zomerverblijf in Santpoort. In 1852 verkoopt zij de hofstede aan Gerrit Bruggink en Jacobus Lodewijk. De rest van het bezit wordt verdeeld onder andere gegadigden. In 1854 en 1855 wordt het gezamelijke bezit van Gerrit en Jacobus onder elkaar verdeeld. Gerrit krijgt het herenhuis en Jacobus de stal die hij tot een tuinmanswoning laat ombouwen.

Een opvolgende eigenaar is Jacobus Salomon Hendrik van de Poll. Hij bezit ook hofstede Rosensteijn en heeft geen behoefte aan een tweede hofstede. In 1879 wordt dan ook het herenhuis en de koepel op Roos en Beek gesloopt.

In 1880 wordt op de plek van het gesloopte herenhuis een nieuwe huis gebouwd. Deze krijgt ook de naam Roos en Beek.

In 1884 wordt Justus Rudolf Wüste eigenaar. Hij laat op het terrein een fabriek bouwen, waarin het Hollands Bijenpark wordt gevestigd. In 1903 wordt het verkocht en de fabriek gesloopt.

In 1920 wordt Antonie Pieter van de Loos de nieuwe eigenaar. In 1929 komt de villa in het bezit van de stichting "Het fonds Eigen Tehuis" die er een rusthuis sticht. Tot 1934 heeft de stichting de villa in bezit.

In 1944 wordt de villa Roos en Beek met buurt door de Duitsers opgeblazen. Dit in het kader van de verdedigingslinie rondom Velsen en IJmuiden.

Bewoners

 • 1662 - 1679 Lambert Reijnst
 • 1679 - 1683 Alida Bicker van Swieten
 • 1683 - 1687 Cornelis
 • 1687 - Giorgio de Haze
 • 1792 - Jan Trip Jacobszoon x Elisabeth Johanna Schilthouder
 • 1772 - Jean Deutz
 • 1791 - 1792 Johan Georg Michael
 • 1792 - 1799 Johan Boucourd
 • 1799 - Jan Herman Schimmelpennick
 • - 1852 Hermina Elisabeth Maria x Johan Gerard Kruimel
 • 1852 - Gerrit Bruggink en Jacobus Lodewijk
 • 1884 - Justus Rudolf Wüste

Huidige doeleinden

 • Verdwenen

Bronverwijzing

 • Kastelen en Buitenplaatsen in Velsen. Deel 1 Santpoort

Foto's © Albert Speelman 2024

@