Buitenplaats Schoonoord

Ligging

Santpoort - Hoofdstraat

Andere benaming

Listlust

Geschiedenis

Het huis was tot 1622 het hofstededeel van blekerij Zorgvliet. Wanneer de gronden verkocht worden staat er geen huis meer op. De eerstvolgende vermelding is pas in 1722, wanneer Willem Huijbetrz van Kleef aan Annetie Christoffels van Wedenholt een huis en erf in Santpoort verkoopt. In 1741 is het huis eigendom van Jacob Cornelis Borst. In 1748 wordt het huis door de uitvoerders van het testament verkocht. In 1791 koopt Hendrik Lits uit Amsterdam het huis. Hij geeft het huis de naam Litslust. In 1794 wordt het huis verbouwd tot een herenhuis, waarbij de voorgevel zijn huidige vormgeving krijgt. Hendrik overlijdt in 1798.

In 1800 wordt het verkocht aan mr. Jan Bondt, die geeft het huis de naam Schoonoord. In 1808 wordt het huis verkocht aan Adriaan Scharf. In 1821 wordt het wederom verkocht aan jonkheer Willem Pieter Justus de Ridder. De jonkheer is getrouwd met Catharina Agnes Maria Hooft. Het huwelijk wordt in 1823 ontbonden en het huis wordt toebedeeld aan Catharina. Zij hertrouwt in 1826 met haar achterneef Adolf Jan Heshuysen.

Na 1857 gaat het huis over naar zijn zoon Gerrit. Hij geeft Schoonoord de allure van een riante buitenplaats. In 1859 laat hij het huis met de stal verbouwen tot een huis met koetshuis en oranjerie. Het herenhuis wordt ook vergroot en krijgt daardoor zijn huidige rechthoekige plattegrond. In 1890 overlijdt Gerrit. Het huis gaat over naar zijn oudste zoon Adolf Jan Heshuysen. In 1901 overlijdt hij. Het huis wordt in 1902 verkocht aan Herman Jaques Heshuysen. In 1907 moet hij het huis noodgedwongen verkopen. Schoonoord wordt door verschillende eigenaren gekocht en opgesplitst in meerdere delen, waaronder enkele bouwkavels. Het herenhuis en een gedeelte van de tuin blijven als één gedeelte in bezit van een van de opvolgende eigenaren.

In 1913 laat Hendrik Stefels tegen de zuidzijde van het huis een serre bouwen.

Het ornament aan de gevel is ooit tijdens een storm na beneden gevallen en weer hersteld door de toenmalige eigenaar Van Wely. In het ornament staat nu het familiewapen van Van Wely. Een horizontaal gearceerd schild (blauw) met een gestippeld kruis (goud).

Bewoners

 • - 1722 Willem Huijbetrz van Kleef
 • 1722 - 1741 Annetie Christoffels van Wiedenholt
 • 1741 - 1748 Jacob Cornelis Borst
 • 1748 - 1791 Cornelis Jansz Malefeit
 • 1791 - 1798 Hendrik List
 • 1800 - 1808 mr. Jan Bondt
 • 1808 - 1821 Adriaan Scharf
 • 1821 - 1823 jhr Willem Pieter Justus de Ridder
 • 1823 - 1857 Catharina Agnes Maria Hooft x Adolf Jan Heshuysen
 • 1857 - 1890 Gerrit
 • 1890 - 1901 Adolf Jan Heshuysen
 • 1902 - 1907 Herman Jacques Heshuysen
 • 1913 - Hendrik Stefels
 • 1950 - 1964 Jelle Jan Hekman
 • 1964 - 1996 Allard Jan Theodore van Wely
 • 2002 - familie Mossinkhof

Huidige doeleinden

 • Particuliere bewoning

Opengesteld

 • Niet toegankelijk

Bronverwijzing

 • Kastelen en buitenplaatsen in Velsen. Deel 1 Santpoort

Foto's © Albert Speelman 2024

@