Buitenplaats Velserend

Ligging

Santpoort - Velserenderlaan

Andere benaming

(Velserent, Velzer Ent, Velzerend, Velzer Endt, Velzerend, Velzer Ent)

Geschiedenis

In de duinen bij 'Huis Brederode' werd in 1622/23 door Anthonius Jacobsz. Schuyt een 'huys ende woninge' gebouwd. De Haarlemse burgemeester en bierbrouwer Jan Claesz. Loo kocht deze kleine hofstede in 1624.

Breghje Hooft, weduwe van Harmen van de Poll, secretaris van Amsterdam, kocht in 1681 de buitenplaats. Daarmee ging het van Haarlems in Amsterdams bezit over. In een akte uit 1729 komt voor het eerst de naam Velserend voor de 'hofstede met haar huysingen, stallingen, koets- en boerenhuys, boomgaerd en landerijen'. In dat jaar kocht mr. Albert Graafland (1679-1733) de hofstede. Na het overlijden van Graafland is Pierre d'Escorbiae de St. Gène tot 1751 de eigenaar. In 1734 werd de buitenplaats gesplitst in een terrein met het herenhuis en in een terrein met de boerderij.

Na een onderbreking van een paar garenblekers van 1751 tot 1762, kwam de hofstede opnieuw in het bezit van een Amsterdammer: Frederik Berewout in 1762. Het is waarschijnlijk na 1811 in de familie gebleven.

Vanaf 1818 werd het geëxploiteerd als logement. In 1898/99 en 1931/32 verbouwde men het herenhuis. In 1933 werd het gebouw door brand verwoest en in 1935 weer gedeeltelijk herbouwd. Ook later werd het nog gebruikt voor de horeca.

Bewoners

  • 1622 - 1624 Anthonius Jacobsz. Schuyt
  • 1624 - Jan Claesz. Loo
  • 1681 - 1729 Breghje Hooft
  • 1729 - 1733 Albert Graafland
  • 1734 - 1751 Pierre d'Escorbiae de St. Gène
  • 1762 - Frederik Berewout
  • - >1811 familie Berewout

Huidige doeleinden

  • Verdwenen

Bronverwijzing

  • Amstelodamum, 1918 - pagina 5
  • Noord-Hollands Arcadia

Foto's

Foto's © Albert Speelman 2024

@