Buitenplaats Vlugthoven

Ligging

Santpoort - Vlugthovenstraat

Geschiedenis

In 1804 wordt de blekerij, waarop de hofstede Duijvesteijn heeft gestaan, te koop aangeboden. Het perceel wordt gekocht door Jan Bondt, ook eigenaar van het buiten Schoonoord. Op het perceel staan twee nieuw getimmerde huisjes, waarvan één de Kippenhokken genaamd is en de ander Geweezene bleek. Deze huisjes zijn in 1794 gebouwd.

In 1821 koopt Jan Bondt van Jan Jacob Lits een huis, koetshuis aan de Heerenwech bij de voormalige blekerij. Eerder had hij al een huis gekocht ten noorden van het eerdere genoemde huis. Uit deze twee woningen ontstaat het huis Vlugthoven.

In 1844 schenkt Jan een stuk grond van Vlugthoven voor de bouw van de Nederlands Hervormde kerk in Santpoort.

Uit het huwelijk van Jan en Anna Maria Determeyer Weslingh (overleden in 1807) worden acht kinderen geboren. In 1845 overlijdt Jan in Amsterdam. Het huis komt toe aan dochter Johanna Jacoba. Huishoudster Christina Bartolina Gezelschap krijgt de gehele inboedel van Vlugthoven toegewezen en het levenslange vruchtgebruik van het huis.

In 1866 wordt het huis gekocht door Jacobus Christiaan Enschedé. In 1871 brengt hij veranderingen aan. De herenhuizen met perceelnummer 157 en 159 worden ingrijpend verbouwd en samengevoegd tot één woning. Het geheel krijgt dan de huidige statige voorgevel. In 1907 overlijdt hij, waarna het huis overgaat naar zijn dochter Johanna Louiza. In 1950 overlijdt zij, waarna het toekomt aan Frederik Eduard Dirk Enschedé. Het zuidelijke deel (herenhuis, de tuinmans- en dienstwoning en stalling met koetshuis) wordt in 1950 verkocht aan de Technische Uitgeverij H. Stam te Haarlem. Het noordelijke deel wordt verkocht aan L.J.R. Bodt.

In 1980 komt het herenhuis in bezit van notaris K.P. Ackema. Deze woont hier tot 1997. De nieuwe eigenaar wordt notaris H.C.H. de Kiewit.

Bewoners

 • 1804 - 1845 Jan Bondt
 • 1845 - 1861 Johanna Jacoba
 • 1866 - 1907 Jacobus Christiaan Enschedé
 • 1907 - 1950 Johanna Louiza Enschedé
 • 1950 Frederik Eduard Dirk Enschedé
 • 1950 - Technische Uitgeverij H. Stam en L.J.R. Bodt
 • 1980 - 1997 K.P. Ackema
 • 1997 - H.C.H. de Kiewit

Huidige doeleinden

 • Particuliere bewoning

Opengesteld

 • Niet toegankelijk

Bronverwijzing

 • Kastelen en Buitenplaatsen in Velsen. Deel 1 Santpoort

Foto's © Albert Speelman 2023

@