Hofstede Hageveld

Ligging

Santpoort-Noord - hoek Biezenweg / Hagelingerweg

Geschiedenis

De Amsterdamse groothandelaar in textiel Cornelis Calkoen kocht in 1687 een hofstede bij Velsen. Zijn zoon Nicolaas Calkoen volgde hem als eigenaar op. In 1753 voegde zoon Jan Calkoen de gronden van het gesloopte herenhuis van Papenburg / Groeneveen bij de hofstede.

De buitenplaats was in 1817 in handen van de familie Elias. In dat jaar werd deze aangekocht door Cornelius Richardus Antonius van Bommel, mgr. Cornelius Ludovicus baron Van Wijkersloot en Wilhelmus Franciscus van Niel, die hier in opdracht van de aartspriester van Holland en Zeeland een seminarie oprichtten, Seminarie Hageveld.

De gebouwen waren al voor 1847 in slechte staat. In 1846 - 1847 nam men de beslissing te verhuizen. Nadat de te koop staande buitenplaatsen Bronstee en Woestduin te duur waren gebleken, kocht men bij Voorhout in Zuid-Holland de voormalige buitenplaats Schoonoord, waar in 1847 een Nieuw-Hageveld werd ingericht.

Hageveld werd verkocht aan Joannes Voorting, die er een boerderij inrichtte. Hij liet het herenhuis afbreken; uit het sloopmateriaal liet hij aan de nog bestaande stalling van Hageveld een boerenwoning aanbouwen. In de Tweede Wereldoorlog werd de boerderij op last van de Duitse bezetter afgebroken.

Bewoners

  • 1687 - Cornelis Calkoen
  • - 1817 familie Elias
  • 1817 - Cornelius Richardus Antonius van Bommel, mgr. Cornelius Ludovicus baron Van Wijkersloot en Wilhelmus Franciscus van Niel
  • 1847 - Joannes Voorting

Huidige doeleinden

  • Verdwenen

Bronverwijzing

  • Noord-Hollands Arcadia

Foto's © Albert Speelman 2024

@