Hofstede Neethof

Ligging

Santpoort-Zuid - Bloemendaalsestraatweg

Andere benaming

Witsenburg (Witsenborg, Witsenborgh)

Geschiedenis

Het terrein behoorde in 1584 nog toe aan het Kartuizerklooster te Haarlem. De hofstede was tussen 1619 en 1637 in handen van de Haarlemse schilder Frans Pietersz. de Grebber. Al voor 1672 kreeg de hofstede de naam Witsenburg. In 1728 waren de gebouwen van de hofstede gesloopt en was de naam veranderd in Neethof. Toen was er namelijk sprake van 'een stuk land van ouds genaamd Witsenborgh en nu 't Neethof, zijnde een gedeelte bos, groot 5 morgen'.

Huidige doeleinden

  • Verdwenen

Bronverwijzing

  • Noord-Hollands Arcadia

Foto's © Albert Speelman 2024

@