Buitenplaats Het Oude Koningshuis

Ligging

Sassenheim - Wilhelminalaan 13

Andere benaming

Ter Nieuwburgh, Sassigt

Geschiedenis

De buitenplaats werd rond 1628 aangelegd en heette oorspronkelijk Ter Nieuwburgh, naar de stichter, Jonkheer Johan van Nyenburgh. In 1680 kwam het in handen van stadhouder-koning Willem III, die er overigens nooit heeft gewoond. In de 18e eeuw heette het huis ook wel Sassigt.

Na het overlijden van dr. Willet verkochten de erfgenamen op een openbare veiling in 1852 de buitenplaats aan een Goudse slopersfirma. Het huis werd echter niet gesloopt, maar in hetzelfde jaar verkocht aan de familie Kruiff, die de grond voor bloembollenteelt gebruikte en het huis verhuurde aan Johannes Kapteijn.

Johannes Kapteijn heeft het huis gebruikt als internaat tot aan 1864 of 1865. Daarna werd het bewoond door Leendert Kruijff, die er in 1906 overleed.

Op 17 augustus 1918 koopt mr. Ferdinand François Baron de Smeth (1887-1939) het huis van de erven Kruijff. Hij is van 1918 tot 1920 burgemeester van Sassenheim. Tijdens deze periode heeft hij veel gedaan om het vervallen huis te herstellen. Op 25 juni 1921 verkoopt hij het Koningshuis aan Th. P. van Koningsbruggen uit Den Haag, die het van 9 augustus 1921 tot 18 augustus 1931 bewoonde. In deze periode wordt de grond rondom het huis verkocht voor de bouw van een nieuw gemeentehuis.

 Van 1931 tot 1936 werd het huis niet bewoond en verviel verder. Het werd op 16 november 1936 gekocht door de heer J.M.P. Stieger uit Breda, een zwager van de heer Van Koningsbruggen.

De heer Stieger verkoopt het op 1 april 1941 aan de heer F.G.J. Heerkens uit Haarlem. Hij heeft het huis in de oorlogsjaren gerestaureerd.

Bewoners

 • 1628 - jkh Johan van Nyenburgh
 • 1680 – 1700 stadhouder-koning Willem III
 • 1700 – mr Dierquens
 • 1751 – ds. Bennet
 • - dr. Willet
 • - 1852 erfgenamen Willet
 • 1852 Goudse slopersfirma
 • 1852 – 1906 Leendert Kruijff
 • 1906 – 1918 erven Kruijff
 • 1918 – 1921 Ferdinand François Baron de Smeth
 • 1921 – 1936 Th. P. van Koningsbruggen
 • 1936 – 1941 J.M.P. Stieger
 • 1941 – F.G.J. Heerkens

Huidige doeleinden

 • Particuliere bewoning

Opengesteld

 • Niet toegankelijk

Bronverwijzing

 • Monumenten in Nederland - Zuid-Holland
 • Kastelen en buitenplaatsen in Zuid-Holland
 • Os, H.W.M. van – “Over “Het Oude Koningshuis” te Sassenheim en over zijn vroegere bewoners” – Leidsch jaarboekje 1945

Foto's © Albert Speelman 2024

@