Buitenplaats Rusthoff

Ligging

Sassenheim - Hoofdstraat

Geschiedenis

De buitenplaats met een park en aanpalende gronden werd in 1791 gekocht door Jean Adam Charbon. Een uit Zwitserland afkomstige koopman en fabrikant van textiel te Amsterdam. Het totale grondbezit besloeg destijds 27 hectare.

Achter het huis lag een park in landschappelijke stijl met vijver en boomgroepen en een bos tot aan de Rusthofflaan. Tegenover het huis lag aan de overzijde van de Hoofdstraat een overplaats, waarvan de vijver langs de Charbonlaan een restant is.

In 1871 verwierf de gemeente van de familie Charbon een stuk grond ter grootte van 1700 m2 om er het toenmalige gemeentehuis te bouwen op de plek waar nu de herenmodehuis Melman is gevestigd. Nadat in 1916 de achterkleinzoon van Jean Adam Charbon was overleden kocht de gemeente Sassenheim huis en park voor 140.000 gulden. Het huis werd in 1923 afgebroken en het park werd tot openbaar wandelgebied omgevormd.

Bewoners

  • - Jean Adam Charbon
  • - 1916 Jan Adam Charbon x Maria Adriana van der Vlies
  • 1916 - gemeente Sassenheim

Huidige doeleinden

  • Verdwenen

Opengesteld

  • Park is vrij toegankelijk

Bronverwijzing

  • Kastelen en buitenplaatsen in Zuid-Holland

Foto's © Albert Speelman 2024

@