Buitenplaats Ter Wegen

Ligging

Sassenheim - het grondgebied lag ongeveer tegenover de huidige Warmonderweg en de Wasbeeklaan

Andere benaming

Clinkenberg (Klinkenberg), Beresteyn, (Ter Weegen)

Geschiedenis

In 1631 werd op een openbare veiling een boerenhofstede met 20 morgen land verkocht door de pachter Pieter Jacobsz Clinckenbergh (1548-1633), gelegen in het gebied Clinkenberg. De koper was Johan van Lanschot (1579-1651) uit Leiden, regent van het Catharina- en Ceciliagasthuis en weesmeester. Hij kocht het voor 20.000 gulden Hij liet deze boerderij snel vervangen door een buitenhuis met de naam Clinkenberg. Zijn zoon Wouter van Lanschot (1632-1717) erfde het buiten. Hij was burgemeester van Leiden, had uit twee huwelijken 17 kinderen. Hij verkocht uit zijn grote bezit (waarschijnlijk), de boerenhofstede Klinkenberg met 5 morgen, 300 roe land voor 2.050 gulden aan de toen zeer bekende kunstschilder Carel de Moor.

In 1718 werd Carel de Moor (1656-1738) de nieuwe eigenaar. Hij heeft het huis slechts vijf jaar in zijn bezit gehad, waarna hij zijn buiten voor Leevliet in Warmond verruilde.

Omstreeks 1724 kocht mr. Frans Velters ( -1726) de buitenplaats voor 4.000 gulden. Hij liet de buitenplaats afbreken en op dezelfde plaats verrees een nieuwe landhuis dat door hem Ter Weegen werd genoemd. Na het overlijden van Frans bleef zijn weduwe op de buitenplaats wonen. Zij verkocht het landgoed in 1737 met omliggende grond en het sterrebos aan de heer Herman Berewout (1693-1751) uit Amsterdam. Herman Berewout was koopman op West-Indië en handelaar in vermiljoen, zwavel, hars en olie. Hij vernoemde de buitenplaats deels naar zichzelf. Landgoed Beresteyn.

Jan Nicolaas Eys (1691-1758) uit Amsterdam werd op 20 november 1752 voor 3.500 gulden eigenaar van de buitenplaats. Na de heer Eys kwam het in 1758 in bezit van Paulus Pieman & Wijnand Meurs. De koopsom bedroeg toen 12.000 gulden, maar in 1760 trok Meurs zich als deelgenoot terug voor 7.000 gulden.

In 1762 werd Court Rosenboom eigenaar. Later ging zijn zoon mr. Jan Hendrik Rosenboom er wonen samen met zijn vrouw Francoise W.E. van der Noot de Gieler. In 1793 werd het gehele bezit verkocht aan Hendrik van Eyl Sluiter. Na het overlijden van zijn vrouw werd het landgoed in 1798 verkocht aan Eduard Gustaaf Boode (1774-1837) voor een bedrag van 23.750 gulden.

Zijn vader exploiteerde in Demerary (thans Frans Guyana) diverse plantages. Na het overlijden van zijn vader in 1796 erfde hij een miljoenenbezit aan overzeese plantages. Hij trouwde in 1796 met Lissa Anna Maria Debora Roseboom, de dochter van de voorlaatste eigenaar Jan Hendrik Roseboom. Na haar overlijden in 1798 trouwde hij in 1799 met de uit Demerary afkomstige Cathérina Bourda. In 1812 besloot hij uit te wijken naar Engeland. De buitenplaats en de inboedel van het huis werden na zijn vertrek naar Engeland als vijandelijk bezit beschouwd, dientengevolge geconfisqueerd en in het openbaar verkocht. De buitenplaats komt in handen van Cornelis Hofdijk. Hij woonde al vanaf 1812 op de buitenplaats en hij gaf zich uit voor een koopman. Hij kon zich echter niet handhaven en met zijn vrouw en negen kinderen vertok hij al snel. Hij werd in 1815 gedwongen het huis te verkopen, waarna Jacob Adriaan baron Mulert tot de Leemcule (1778-1853) eigenaar werd.

In 1823 kwam het in bezit van Jan Hendrik Sieberg (1779-1835), onder wiens beheer de buitenplaats weer tot grote bloei kwam. Hij was al vanaf 1807 ook eigenaar van de buitenplaats Leerust in Warmond, gelegen naast het buiten Zorgvliet van zijn schoonouders.

Na het overlijden van Jan Hendrik Siberg kwam de buitenplaats kort in bezit van jonkheer Adriaan Leonard van Heteren Gevers van Endegeest. Na hem volgde in 1840 Joan Christoph Rente Linsen (1782-1855), koopman te Amsterdam en zijn vrouw A.G. Voomberg. Daarna werd zijn neef Joan Christoph Samuel (1832-1883) eigenaar.

Rond 1883 moet het huis zijn afgebroken, het bos gekapt, het terrein afgegraven en daarna tot bollengrond verkaveld.

Bewoners

 • 1631 - 1651 Johan van Lanschot
 • 1651 - 1717 Wouter van Lanschot
 • 1718 - 1723 Carel de Moor
 • 1724 - 1726 Frans Velters
 • 1726 - 1734 weduwe van Frans Velters
 • 1734 - 1752 Herman Berewout
 • 1752 - 1758 Jan Nicolaas van Eys
 • 1758 - 1760 Paulus Pieman & Wijnand Meurs
 • 1760 - 1762 Paulus Pieman
 • 1762 - Court Roseboom
 • - 1793 Jan Hendrik Roseboom x Francoise W.E. van der Noot de Gieler
 • 1793 - 1798 Hendrik van Eyl Sluiter
 • 1798 - 1812 Edmond Gustaaf Boode
 • 1812 - 1815 Cornelis Hofdijk
 • 1815 - 1823 Jacob Adriaan baron Mulert tot de Leemcule
 • 1823 - Jan Hendrik Sieberg
 • - 1840 Adriaan Leonard van Heteren Gevers van Endegeest
 • 1840 - Joan Christoph Rente Linsen x A.G. Voomberg
 • - 1883 Joan Christoph Samuel

Huidige doeleinden

 • Verdwenen

Bronverwijzing

 

 • De Leidse Lustwarande. Geschiedenis van de tuinkunst op kastelen en buitenplaatsen rond Leiden, 1600 - 1800.
 • Website Leidse Vaart

 

Foto's © Albert Speelman 2024

@