Buitenplaats Huis te Tilburg

Ligging

Scharmer - Borgweg

Geschiedenis

In 1771 werd het huis bewoond door een meier. J.H. Schutter verhuurd de buitenplaats met tuinen, hoven, lanen en daarbij behorende landerijen in 1827.

Pieter van Arnhem (1798-1867), kantoorbediende en koopman, kocht op donderdag 2 september 1841 de buitenplaats met het daarbijbehorende "Regt van vrije Jagt, Tuin, Singels, Lanen, Vijvers en eenige daarachter liggende stukken Groenland, staande en gelegen te Scharmer, alles te zamen groot veertien Bunders een en negentig Roeden", voor 3.950 gulden. Verkopers waren de nabestaanden van Jan Pompejus Schutter en Anna Abrahams Burger.

Na het overlijden van Pieter van Arnhem in 1867 komt de buitenplaats in bezit van zijn zoon Udo Hendrik Ringels van Arnhem. Hij was een avontuurlijke en levenslustige man. Op de borg 'Tilburg' organiseerde hij met zijn vrienden grote festijnen en jachtpartijen. Zijn begrafenis, op 7 januari 1889, baarde veel opzien. Het stoffelijk overschot werd in jagerscostuum gestoken, waarna de kist, met het geweer en de bepluimde jagershoed er boven op, op een boerenwagen werd geplaatst. Aan elk van de vier hoeken van die wagen hing een dode haas, precies zoals het in het testament bepaald was. De pachters trokken de wagen naar het familiegraf op de begraafplaats te Scharmer.

Udo Hendrik Ringels was getrouwd met Gezina Warmolts. Zij woonde tot haar overlijden in 1923 op de buitenplaats. Ze was nogal ijdel uitgevallen. Ze voelde zich altijd zeer gestreeld als kinderen haar met een zeker ontzag vroegen: 'Majesteit, mogen wij in uw bossen?' Mevrouw knikte dan en gaf genadig tot antwoord: 'Zeker, kinderen, zeker'. Ook hoopte ze altijd, dat haar dochter Sibendiena Maria, die naar Amerika was vertrokken, ooit nog eens terug zou keren. Ze zat soms de hele dag op het bordes van de borg te kijken. Zo nu en dan stuurde ze de juffrouw van de huishouding de oprijlaan af ter verkenning. Enkele maanden voor haar moeders dood is Sibendiena inderdaad tijdelijk teruggekeerd.

Op 30 november 1925 werd de buitenplaats verkocht, waarna het werd afgebroken. Het aangrenzende bos, bekend als het 'Arnhem's Bos',grensde aan de oostkant van de Vrouwenlaan. Ook dit bos is gerooid.

 

Bewoners

  • ca 1827 J.H. Schutter
  • - 1841 erven van Jan Pompejus Schutter x Anna Abrahams Burger
  • 1841 - 1867 Pieter van Arnhem x Udonia Hendrika Jacoba Hoeksema
  • 1867 - 1889 Udo Hendrik Ringels van Arnhem x Gezina Warmolts
  • 1889 - 1923 Gezina Warmolts

Huidige doeleinden

  • Verdwenen

Bronverwijzing

Foto's © Albert Speelman 2024

@