Veenborg Overveen

Ligging

Scharmer

Geschiedenis

In 1807 werd de veenborg bewoond door notaris Theunis Haakma Tresling. Van de Aa noemt het in 1846 een voormalige buiten, maar in 1888 werd het verkocht ten verzoeke van mevrouw wed. mr. J.H. van Royen. De borg werd in 1888 afgebroken.

Dokter Fockens liet hier in latere jaren de villa “Overveen” bouwen. Volgens een bepaling in een oude akte zal de naam “Overveen” gehandhaafd blijven, zolang deze villa wordt bewoond.

Bewoners

  • 1807 - Theunis Haakma Tresling
  • - 1888 J.H. van Royen
  • - familie Fockens

Huidige doeleinden

  • Onbekend

Opengesteld

  • Onbekend

Bronverwijzing

  • Website van de gemeente Slochteren
  • Nota Archeologiebeleid Gemeente Slochteren - Libau, afdeling archeologie 2010

Foto's © Albert Speelman 2024

@