Buitenplaats Rozenborg

Ligging

Scharmer

Andere benaming

Rozenburg

Geschiedenis

De buitenplaats is, volgens Van de Aa, vernieuwd door Arnold Sicco Werumeus, die tegelijkertijd het bos in 1771/2 liet aanleggen. Van Arnold Sicco is het huis overgegaan op zijn broer Hemmo Arnold, die op 12 mei 1782 is overleden in Groningen. Hij was getrouwd met Margaretha Terwen, die een halfzuster was van Georg Hendrik Willem Brockes, een zoon van een Hamburger scheepskapitein.

Na het overlijden van Hemmo Arnold Werumeus boden zijn erfgenamen de buitenplaats te koop aan "met grachten, hoven en plantages ruim 20 deimten groot, met daarbij gelegen landerijen en baggelvenen ruim 300 deimten groot en nog ongeveer 90 deimten hooiland in verscheidene stukken".

De familie Brockes werd daarna eigenaar van de buitenplaats. George Brockes (1759-1798) trouwde te Scharmer in 1791 met Gerarda Kok, terwijl in 1795 H. W. Muis kennis geeft op den huize Rosenburg te Scharmer, dat haar man overste Joachim Willem Brockes in zijn 76e jaar op 4 februari is overleden. Henrietta Wilhelmina Muys werd op 6 oktober 1798 onder curatele gesteld. De bovengenoemde Gerarda Kok hertrouwde met generaal Bruce, militiecommissaris in de provincie Groningen. Op Rozenburg is zij 28 november 1826 gestorven.

Van haar drie kinderen bij haar eerste man werd Bartold Henri in 1813 opgeroepen als garde d' honneur. In 1827 komt hij voor als landbezitter te Scharmer. De jongste dochter Pauline Anne Hermine trouwde met Petrus Everhardus Pruissen, arts te Zuidlaren. Deze is in 1847 eigenaar van Rozenburg, dat dan al volgens Van der Aa gesloopt is.

 

Bewoners

  • - Arnold Sicco Werumeus
  • - Hemmo Arnold Werumeus x Margaretha Terwen
  • - George Brockes x Gerarda Kok
  • - Henrietta Wilhelmina Muys
  • 1847 - Petrus Everhardus Pruissen

 

Huidige doeleinden

  • Verdwenen

Bronverwijzing

  • Nota Archeologiebeleid Gemeente Slochteren - Libau, afdeling archeologie 2010
  • De Ommelander borgen en steenhuizen.

Foto's © Albert Speelman 2021

@